Ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae Burnete, a vizitat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare teritorială Durabilă (URBAN-INCERC)

 

Scopul vizitei a fost analiza situației financiare a institutului și evaluarea proiectelor aflate în derulare.

 

URBAN-INCERC este un institut de cercetare care prestează inclusiv servicii de interes public și interes național precum activități de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile construcții, urbanism, dezvoltare teritorială durabilă și locuire, activități de informare și diseminare a informațiilor și a datelor specifice, prin organizarea, funcționarea și dezvoltarea unui punct de informare specializat pe domeniile de activitate ale institutului și activități ce decurg din calitatea de organism de certificare produse pentru construcții, de organism de certificare sisteme de management și, respectiv, de organism de inspecție a producției în fabrică.

 

Printre acțiunile prin care URBAN-INCERC performează se pot menționa activitățile care au la bază cercetări fundamentale și aplicative – sectoriale și prenormative pentru fundamentarea reglementărilor tehnice și economice specifice domeniilor de activitate, elaborarea reglementărilor tehnice și economice în vederea asigurării cerințelor esențiale de calitate impuse construcțiilor și instalațiilor aferente, inclusiv în vederea creșterii performanței energetice a construcțiilor, dezvoltare tehnologică, elaborare de studii pentru fundamentarea strategiilor naționale, politicilor, programelor și reglementărilor în domeniul dezvoltării teritoriale și urbane, precum și al locuirii.

 

Modificat la: 2018-06-12 17:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție