Ministerul Cercetării și Inovării intenționează lansarea competiției de Programe-nucleu

 

Ministerul Cercetării și Inovării intenționează lansarea competiției de Programe-nucleu după următorul CALENDAR.

 

 

1.

ANUNŢUL privind declanșarea procedurilor

29 octombrie 2018

2.

Depunerea propunerilor de program-nucleu elaborate și avizate conform prevederilor HG 1023/2015 și Ordinului Ministrului Cercetării și Inovării care stabilește structura cadru a programelor-nucleu

30 octombrie 2018-

09 noiembrie 2018

3.

Verificare eligibilitate propuneri

10-13 noiembrie 2018

4.

Publicare on-line lista propuneri programe-nucleu eligibile

14 noiembrie 2018

5.

Depuneri contestații eligibilitate

15 noiembrie 2018, ora 14.00

6.

Soluționare contestații eligibilitate

16 noiembrie 2018

7.

Publicare on-line rezultate contestații eligibilitate

19 noiembrie 2018

8.

Evaluarea de către Colegiul Consultativ pentru CDI prin Comisiile de specialitate a propunerilor de proiecte componente

20 noiembrie 2018-14 decembrie 2018

9.

Evaluarea, ierarhizarea programelor și stabilirea fondurilor pe fiecare program-nucleu pentru anii 2018-2022

17-19 decembrie 2018

10.

Afișare rezultate evaluare

20 decembrie 2018

11.

Depunere contestații evaluare

21 decembrie 2018, ora 14.00

12.

Rezolvare contestații evaluare

27 decembrie 2018

13.

Publicare on-line rezultate contestații evaluare

28 decembrie 2018

14.

Aprobare Listă programe-nucleu finanțate în 2018

31 decembrie 2018

15.

Selectarea de către Comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ a proiectelor din programele-nucleu în baza evaluării și în limita fondurilor alocate (inclusiv întocmirea listingurilor)

03-09 ianuarie 2019

16.

Contractarea finanțării programelor-nucleu

10-15   ianuarie 2019

 

 

Programele-nucleu vor avea ca perioadă de derulare anii 2019-2022.

Modificat la: 2018-10-30 11:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție