Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2019-2022

 

 

pdfStructura cadru a Programului nucleu;

pdfLista proiectelor propuse pentru evaluare;

pdfContractul de finanțare al Programului nucleu - v5; - reactualizat la 31.01.2019 18:40

pdfModel - Declarație privind veniturile INCD;

 

Anexele contractului de finanțare:

pdfAnexa 1 – Lista proiectelor componente; - reactualizat la 04.08.2022 17:00

pdfAnexa 2 – Schema de realizare a programului-nucleu; - reactualizat la 04.08.2022 17:00

pdfAnexa 3 – Categorii de cheltuieli prevăzute pentru realizarea proiectului - v2; - reactualizat la 17.02.2021 17:20

pdfAnexa 4 – Deviz antecalcul estimativ 2019-2022; - reactualizat la 04.08.2022 17:00

pdfAnexa 4a – Deviz antecalcul estimativ 2022; - reactualizat la 17.02.2022 17:20

pdfAnexa 5 – Nota de fundamentare a manoperei - v6; - reactualizat la 17.02.2022 17:20

pdfAnexa 6 – Centralizator cu decontările lunare; - reactualizat la 04.08.2022 17:00

pdfAnexa 7 – Acord de realocare - v6; - reactualizat la 25.11.2021 16:30

pdfAnexa 8 – Cerere de plată; - reactualizat la 24.08.2022 10:15

pdfAnexa 9 – Proces verbal de avizare internă - v2; - reactualizat la 29.03.2021 15:30

pdfAnexa 10 – Raport de activitate al fazei - v2; - reactualizat la 17.04.2019 18:39

pdfAnexa 11 – Deviz postcalcul - v4; - reactualizat la 29.03.2021 15:30

pdfAnexa 12 – Convenţie avans; - reactualizat la 09.08.2022 16:45

pdfAnexa 13 – Raport de finalizare al proiectului;

pdfAnexa 14 – Raport anual de activitate;

pdfAnexa 15 – Raport final de activitate;

pdfAnexa 16 – Raport anual de evaluare al comisiei de specialitate;

pdfAnexa 17 – Act adiţional; - reactualizat la 04.08.2022 17:00

pdfAnexa 18 – Centralizator cheltuieli - v4. - reactualizat la 17.02.2022 17:20

pdfAcord de realocare. - 09.08.2022 16:45

Modificat la: 2022-02-17 17:20:00
e-Cerere 544
e-Petiție