Ministrul Nicolae Hurduc a vizitat ISIM Timișoara

 

Joi, 08.11.2018, ministrul Nicolae Hurduc, a vizitat Institutul național de cercetare-dezvoltare în sudură și încercări de materiale - ISIM Timișoara.

 

Pe parcursul discuțiilor purtate cu conducerea institutului au fost identificate măsuri concrete și viabile pentru realizarea obiectivelor planificate, în termenele și în bugetul aprobat pentru toate componentele infrastructurii de cercetare, precum și a proiectelor de cercetare-dezvoltare aflate în derulare.

 

Directorul general Nicușor-Alin SÎRBU, împreună cu specialiștii din cadrul ISIM Timișoara, a făcut o prezentare a direcțiilor de nișă ale ISIM Timișoara, respectiv:

 

 

1. Laboratorul de procesare cu ultrasunete - ”Centrul de excelență în sudarea cu ultrasunete”, laborator care a luat ființă cu mai bine de 20 de ani în urmă, ISIM fiind singurul dezvoltator de subansamble și echipamente specializate de prelucrare/procesare cu ultrasunete din România. Echipamentele dezvoltate de ISIM Timișoara se regăsesc la instituții de prestigiu din Europa, respectiv: SLV Munchen, Germania (2012), GOSA Institut Belgrad, Serbia, (2012), Universitatea Politehnica Timișoara (2009), ICC France pentru ICC PROD Câmpulung Moldovenesc (2009).

 

 

 

2. Laboratorul de prelucrări prin frecare cu element activ rotitor, în cadrul căruia s-au prezentat atât cele doua generații de echipamente de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW), realizate în cadrul a două contracte de cercetare, unul național și unul internațional, aplicațiile concrete în domeniu, cât și cererile de brevet și brevete acordate. Totodată, s-a realizat și o demonstrație practică de aplicare a procedeului ecologic de îmbinare FSW;

 

 

 

3. Laboratorul de procesare cu fascicule de energie concentrată, în cadrul căruia s-au prezentat realizările ISIM în domeniul prelucrării cu fascicul laser;

 

 

 

4. Laboratorul de ingineria suprafeţelor şi pulverizare termică (HVOF), în cadrul căruia s-au prezentat realizările ISIM privind dezvoltarea de straturi de acoperire cu proprietăți îmbunătățite;

 

 

 

De asemenea, au fost discutate obiectivele generale în vederea dezvoltării institutului, precum și perspectivele de viitor în ceea ce privește accentuarea activității de inovare și transfer tehnologic în concordanță cu strategia națională de cercetare dezvoltare și inovare 2014-2020, prezentându-se ultima acțiune concretă a ISIM, respectiv transferarea rezultatelor CDI în mediul economic, o valorificare a cererii de brevet de invenție ”Instalație pentru prelucrarea materialelor polimerice compozite”, respectiv furnizarea către un partener din mediul economic a unui ”Echipament hibrid pentru debitarea materialelor polimerice compozite”.

 

 

 

În timpul vizitei, ministrul Nicolae Hurduc a fost însoțit de secretarul de stat Ciprian Preda.

Modificat la: 2018-11-09 11:11:00
e-Cerere 544
e-Petiție