Guvernul a aprobat astăzi, 15 noiembrie 2018, un Memorandum, în ceea ce privește o schema de ajutor de stat pentru Subprogramul 5.5 - Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a ALFRED

 

Memorandum-ul privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reactorii de generația a IV-a ALFRED, a fost aprobat în ședința de Guvern din data de 15.11.2018, astfel încât aceasta sprijină acum îndeplinirea obiectivelor generale stipulate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2014-2020.

 

Aplicarea măsurilor prevăzute de aceast Memorandum contribuie, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor specifice programului cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactoare de generația a IV-a - ALFRED, din cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare III.

 

Obiectivul final al programului de cercetare și dezvoltare este demonstrarea și introducerea tehnologiei reactorilor rapizi răciți cu plumb - LFR, pe piața producătorilor de energie electrică sau alte aplicații energetice, iar dezvoltarea acestei tehnologii pe termen mediu și lung, este determinată, atât de considerente strategice, cât și din considerente de piață.

 

În țara noastră atingerea țintelor privind emisiile de carbon, la nivelul anului 2050, nu poate fi realizată fără o contribuție importantă a energeticii nucleare deoarece sectorul regenerabilelor nu poate susține singur ritmul propus.  La nivel european și mondial evoluția tehnologiei nucleare este strâns legată de sistemele inovative având ca țintă: creșterea securității nucleare, reducerea drastică a cantităților de deșeuri generate și a radiotoxicității acestora, creșterea performantelor de operare și a celor economice, întărirea caracteristicilor de neproliferare.

 

ALFRED este un sistem inovativ bazat pe tehnologia reactorilor rapizi răciți cu plumb de generatie 4 , care întrunește toate avantajele prezentate anterior și este prezent în documentele strategice europene din cadrul European Research Area precum: SNETP (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform) prin programul ESNII (European Sustainable Nuclear Industrial Initiative) si SET Plan (Strategic Energy Technology Plan),  sau în documentele de perspectivă pe plan mondial din cadrul GIF-Generation IV Forum si a agentiilor internationale de profil: NEA/OECD si IAEA-Viena. Activitățile sprijinite prin ajutorul de stat se încadrează în categoria cercetare-dezvoltare, având un impact asupra următoarelor piețe: piața energiei, piața cercetării, piața industriei nucleare (servicii și produse).

 

Durata schemei de ajutor de stat care va intra în vigoare de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, este până la 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023.

 

Bugetul Schemei finanțat din fonduri publice, este de 50.000.000 lei, credite de angajament și credite bugetare, pe perioada 2018 – 2020, iar efectul direct al ajutorului se va materializa în diversificarea și creșterea importanței, a volumului de cheltuieli și a impactului activităților de cercetare, dezvoltare și inovare.

 

Modificat la: 2018-11-15 20:07:00
e-Cerere 544
e-Petiție