MCI supune dezbaterii publice Pachetul de informații pentru competiția C1 ALFRED, P5: Cercetare în domenii de interes strategic, S5.5: Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generația a IV a – ALFRED, din cadrul PNCDI III

 

 

Ministerul Cercetării și Inovării (M.C.I), în calitate de Autoritate Contractantă pentru Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogram 5.5: Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generația a IV a – ALFRED, program aprobat în baza HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice Pachetul de Informații pentru Competiția C1 ALFRED, în vederea atribuirii proiectului cu titlul „Activități de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România”, în conformitate cu prevederile art. 2, paragraf 2, lit. (c) din HG-ul mai sus menționat.

  

pdfPachet de informații

 

 

Propuneri/observații pot fi transmise în perioada 21.05.2019 - 20.06.2019, la adresa de e-mail: dezbateripublice@research.gov.ro.

 

În subiectul emailului se va preciza Competiția C1 ALFRED.

 

Vor fi analizate numai propunerile/observațiile care vor respecta perioada și modalitatea de transmitere indicate mai sus.

 

Modificat la: 2019-05-21 15:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție