Intenția de reluare a procedurii în vederea lansării Competiției C1 ALFRED, prin procedura de licitație restrânsă pentru atribuirea proiectului “Activități de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România”

 

Având în vedere calendarul acțiunilor în vigoare, parte a Pachetului de Informații pentru Competiția C1 ALFRED, Secțiunea 1.6, aprobat prin O.M.C.I nr. 383/28.06.2019, data de 10.07.2019, ora 12:00, a reprezentat termenul limită până la care se puteau transmite Expresiile de Interes (EoI) pentru Competiția C1 ALFRED, fiind înregistrate  la sediul M.C.I. două Expresii de Interes (EoI).

 

Ținând cont de cele mai sus menționate, cât și de prevederile Art. 7, lit a) din cadrul HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare, Art. 7 lit. a), cât și ale Art. 27, care precizează că în cazul în care numărul intențiilor exprimate nu este suficient pentru derularea procedurii corespunzătoare, autoritatea contractantă repetă, o singură dată procedura, în termen de 10 zile calendaristice în condițiile inițiale aprobate.

 

Ca urmare a celor prezentate, M.C.I. va relua în data de 19.07.2019 procedura de licitație restrânsă și lansarea Competiției C1 ALFRED, în vederea atribuirii proiectului cu tema “Activități de pregătire a realizării infrastructurii de cercetare ALFRED în România”.

 

Modificat la: 2019-07-11 13:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție