Documente în consultare publică

 

 

Documente în consultare publică pănă luni 15.07.2019:

 

 

pdf Instrucțiunea nr.19/24.06.2019 privind instrumentele de garantare aferente proiectelor implementate în cadrul POC;


pdf Corrigendum Ghid Unic - Secțiunile E, F și G
;


pdf METODOLOGIE
privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.
 

 

 

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 15.07.2019, la adresele de email secretariat.dgoi@research.gov.ro respectiv structurale@research.gov.ro, fax +4021 318.30.60, sau depunere la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti.

 

 

 

 

NEW: Corrigendum: în consultare publică 15-17.07.2019  - 13.07.2019 12:50

 

La ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale

 

Având în vedere adresa Autorității de management cu nr. 51455/12.07.2019 prin care se solicită modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, respectiv prin introducerea unor noi indicatori de program care să contribuie la îndeplinirea obiectivului specific aferent Acțiunii 1.1.3, propunem completarea Ghidului Solicitantului cu următoarele:

 

La pag. 11, Cap. 1.6 „Indicatori”, se vor introduce doi indicatori unul de realizare și unul de rezultat, ambii obligatoriu de selectat de către beneficiarii competiției CENTRE - SUPORT:

- Indicatori de realizare

 

Pentru competiția CENTRE – SUPORT este obligatorie alegerea următorului  indicator de realizare:

 

3S5 – centre suport pentru aplicații la Orizont 2020 și alte programe internaționale

 

- Indicatori de rezultat

 

Pentru competiția CENTRE – SUPORT este obligatorie alegerea următorului indicator de rezultat:

 

3Sxx – număr de proiecte depuse la programul cadru Orizont 2020 sau alte programe internaționale”

 

 

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 17.07.2019, la adresele de email secretariat.dgoi@research.gov.ro respectiv structurale@research.gov.ro, fax +4021 318.30.60, sau depunere la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti.

 

 

Modificat la: 2019-07-11 14:21:00
e-Cerere 544
e-Petiție