M.C.I. anunță publicarea rezultatelor verificării eligibilității Expresie de Interes depusă în cadrul Competiției C1 ALFRED, în vederea selectării potențialilor contractori

 

Ca urmare a finalizării termenului limită pentru primirea Expresiilor de Interes în vederea participării la Competiția C1 ALFRED în data de 29.07.2019, ora 12:00, și-a manifestat intenția de a participa în calitate de ofertant/organizație coodonatoare Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN).

 

În conformitate cu OMCI nr. 383/28.06.2019 privind lansarea Competiției C1 ALFRED pentru Programul 5 – Cercetare în domenii de interes strategic, Subprogram 5.5: Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generația a IV a – ALFRED, al OMCI nr. 417/10.07.2019 privind aprobarea constituirii comisiilor de eligibilitate și contestații și a metodologiilor de organizare și funcționare pentru Competiția C1 ALFRED, Subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generația a IV a – ALFRED și a Notei MCI nr. 2742/11.07.2019 privind reluarea procedurii în vederea lansării Competiției C1 ALFRED, prin procedura de licitație restrânsă pentru atribuirea proiectului cu tema “Activități de pregătire a realizării infrastructurii de Cercetare ALFRED în România”, Comisia de eligibilitate s-a întrunit în data de 30.07.2019 și a analizat îndeplinirea condițiilor de eligibilitate aferente Competiției C1 ALFRED.

 

Rezultatul verificării eligibilității Expresiei de Interes este următorul:

 

Ofertant- organizație coordonatoare

Rezultat

Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)

eligibil

 

În conformitate cu calendarul competiției aprobat prin Nota M.C.I. nr. 2742/11.07.2019, în data de 02.08.2019, urmează să se publice rezultatul final al acestei etape.

 

Modificat la: 2019-07-31 15:27:00
e-Cerere 544
e-Petiție