Comunicat privind demararea etapei de evaluare tehnico-financiară a proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate la nivelul POC 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)

 

 

Organismul Intermediar pentru Cercetare anunţă că a demarat procesul de evaluare tehnico-financiară după cum urmează:

 

 

  • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/62/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, la data de 20.08.2019.

 

  • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/80/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale, la data de 14.08.2019.

 

  • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, la data de 20.08.2019.

 

  • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, la data de 20.08.2019.

 

  • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/397/1/1/Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale, la data de 14.08.2019.

 

  • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/398/1/1/Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale, la data de 14.08.2019.

 

  • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, la data de 21.08.2019.

 

 

Procesul de evaluare tehnico-financiară se va realiza pentru proiectele depuse de aplicanți prin intermediul sistemului informatic MySMIS, și declarate admise în urma etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității(CAE).

 

În acest context, Autoritatea de Management AMPOC și  Organismul Intermediar pentru Cercetare recomandă aplicanților să urmărească periodic notificările generate de sistemul informatic MySMIS referitoare la solicitările  de clarificări ce privesc proiectele aflate în această etapă, astfel încât să fie asigurată operativitatea derulării acestui proces.

 

Modificat la: 2019-08-21 18:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție