S-a lansat competiţia pentru Subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice pentru anul 2019

 

Prin Ordinul MCI nr. 572/01.10.2019 s-a aprobat lansarea competiţiei pentru subventionarea literaturii tehnico-ştiinţifice pentru anul 2019.

 

Competiţia se desfăşoară conform Ghidului privind subvenționarea literaturii tehnico-ştiinţifice în anul 2019.

 

 

Documentele privind solicitarea de finanţare vor fi transmise la sediul Secretariatului Comisiei pentru Sustinerea Literaturii Tehnico-Stiintifice, în  plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa:

 

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Registratura MCI/Secretariat Comisia pentru Subvenționarea Literaturii Tehnico-Stiintifice, Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 – Bucureşti

 

și prin email la adresele literatura2019@research.gov.ro, presedinte_literatura@incdtp.roși secretariat_literatura@incdtp.ro, în atenţia secretarului Comisiei pentru Subvenționarea Literaturii Tehnico-Științifice – Dna Denisa Rădulescu.

 

 

Persoana de contact pentru MCI este doamna consilier Daniela Dinică, literatura2019@research.gov.ro.

 

NOTĂ: Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține cererea de finantare completată conform Ghidului şi certificată prin semnătura reprezentantului legal al solicitantului, precum și toate documentele doveditoare ale conditiilor de eligibilitate.

 

 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 21.10.2019, ora 16:30.

 

Modificat la: 2019-10-01 16:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție