Dragoș Mihael CIUPARU, Secretar de Stat pentru Cercetare în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a participat la reuniunea Consiliului UE Competitivitate (COMPET) – Cercetare, la Bruxelles

 

Dragoș Mihael CIUPARU, Secretar de Stat pentru Cercetare în cadrul MEC, a  condus delegația României, la reuniunea Consiliului UE Competitivitate  (COMPET) – Cercetare, la Bruxelles, organizată de președinția croată a Consiliului UE (PRES HR) în data de 28 februarie 2020.

 

Pe agenda reuniunii s-au aflat următoarele puncte: propunerea de Abordare Generală Parțială (PGA) privind Agenda Strategică de Inovare (SIA) a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) și abordările strategice ale cooperării internaționale în cercetare și inovare.

 

Referitor la primul punct, România  susține consolidarea și monitorizarea măsurilor de extindere a participării la activitățile EIT ale țărilor moderat și modest inovatoare, prin deschiderea Comunități pentru Cunoaștere și Inovare, în mod transparent și flexibil către alți parteneri. Această extindere a CCI-urilor trebuie să fie cuantificată din punct de vedere al impactului.

 

Institutul European de Inovare și Tehnologie este asumat prin programul Orizont Europa, viitorul program-cadru al UE pentru cercetare și inovare (2021-2027), atât din punct de vedere al priorităților agendei strategice cât și al aspectelor financiare. În următoarea perioada de programare, EIT va contribui la transformarea antreprenorială a universităților din UE, iar activitățile sale vor maximiza sinergiile și complementaritățile cu acțiunile din cadrul pilonului „Provocări globale și competitivitate industrială din programul Orizont Europa”.

 

Principala misiune a EIT este de a contribui la o creștere economică durabilă și la o competitivitate sustenabilă a Uniunii, pentru a întări capacitatea de inovare a statelor membre și a Uniunii în ansamblu, printr-o cunoaștere care integrează învățământul superior, cercetarea și antreprenorialul, în scopul stabilirii de parteneriate paneuropene Comunități pentru Cunoaștere și Inovare (CCI), pentru a ajuta inovatorii și antreprenorii din întreaga Europă să își transforme ideile în produse și servicii pentru piață.

 

În cadrul celui de-al doilea punct de pe agendă, obiectivul urmărit de România a fost susținerea cooperării internaționale în cercetare și inovare în programul cadru Orizont Europa, ca vector al consolidării excelenței științifice în Spațiul European al Cercetării și al creșterii competitivității UE, care să genereze un efect pozitiv asupra evoluției ecosistemelor naționale de cercetare și inovare în toate Statele Membre UE.

 

 

Modificat la: 2020-03-06 16:29:00
e-Cerere 544
e-Petiție