Ministerul Educației și Cercetării lansează astăzi competiţia aferentă Programului 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 

Având în vedere complexitatea provocărilor și amenințărilor globale cu care se confruntă la ora actuală societatea românească, importanța cercetării științifice pentru abordarea acestor provocări, estimarea amenințărilor și riscurilor, precum și oferirea de soluții pentru reducerea impactului asupra cetățenilor, Ministerul Educației și Cercetării  (MEC), prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării și Inovării (UEFISCDI), lansează astăzi, 3 aprilie 2020, competiția pentru oferirea de soluții inovatoare în cadrul Programului 2 - Creșterea competitivității  economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare (PNCDI III), în vederea susținerii intervențiilor eficiente în limitarea răspândirii pandemiei COVID-19 pe teritoriul României.

 

Sunt supuse competiției cele șapte teme de cercetare aprobate de Ministerul Sănătății. 

 

Obiectivele generale sunt accelerarea cercetărilor științifice care pot contribui la combaterea răspândirii COVID-19 (prin prevenție eficientă, diagnosticare rapidă și facilitarea îngrijirilor optime pentru toți cei afectați prin integrarea deplină a inovației în fiecare domeniu tematic de cercetare), susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei COVID-19 pe teritoriul României, precum și oferirea de soluții pentru reducerea impactului asupra cetățenilor.

 

Obiectivele specifice (pentru fiecare temă de cercetare în parte) sunt:

 

  • Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate: realizarea unor instrumente şi metode moderne și eficiente de prevenire, predicție, control și monitorizare a transmiterii asimptomatice și simptomatice în cadrul comunităților.
  • Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2: realizarea și testarea unor produse sau dispozitive inovative sigure, eficiente și eficace cu rol în tratamentul și/sau controlul infecției la pacienții cu forme medii și severe.
  • Evaluarea eficacității și siguranței utilizării unor protocoale de tratament inovative: aplicarea practică și evaluarea eficacității și siguranței unor protocoale de tratament inovative sau utilizate în alte țări.
  • Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2: obținerea şi validarea de metode de diagnosticare rapidă și fiabilă a infectării.
  • Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România: tehnici de monitorizare a patogenității tulpinilor circulante în diferite regiuni geografice din România în relație cu exprimarea fenotipică a infecției la persoanele SARS-CoV2 pozitive și a potențialului de adaptare la organismele umane, bazate pe secvențierea genomului SARS-CoV-2.
  • Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente și vaccinuri pentru prevenirea SARS-CoV-2: obținerea de metode, instrumente și mijloace medicale eficiente cu scop profilactic.
  • Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României: identificarea de metode epidemiologice de control și atenuare a transmiterii a virusului SARS-CoV-2 pe bază de modele de propagare și de estimare a potențialului de evoluție a epidemiei.

 

Soluțiile sunt date de către conducătorul consorțiului (organizația publică de cercetare) la o problemă ridicată de administrația publică, sub formă de produse, servicii și/sau procese de fabricație inovatoare.

 

Competiția organizată în cadrul acestui apel este de tip „top-down” (licitație restrânsă), fiind organizată conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare.

 

Un al doilea set de teme de cercetare va fi lansat în competiție până la jumătatea lunii aprilie. Detalii cu privire la modalitatea de desfășurare a competiției sunt disponibile pe pagina https://uefiscdi.gov.ro/solutii. Idei noi de proiecte de cercetare sunt colectate pe pagina Ministerului Educației și Cercetării: http://www.research.gov.ro/ro/articol/5165/bursa-de-idei-de-cercetare-pentru-noul-coronavirus-sars-cov-2.

 

 

Modificat la: 2020-04-03 15:47:00
e-Cerere 544
e-Petiție