Dragoș CIUPARU, secretar de stat în MEC a participat la reuniunea miniștrilor cercetării din Uniunea Europeană: „Răspunsul european al domeniului cercetării și inovării pentru combaterea răspândirii epidemiei în curs, cauzate de noul coronavirus”

 

 

Dragoș CIUPARU, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării a participat pe data de 7 aprilie 2020 la videoconferința miniștrilor cercetării din Uniunea Europeană: „Răspunsul european al domeniului cercetării și inovării pentru combaterea răspândirii epidemiei în curs cauzate de noul coronavirus”, organizată de Președinția Croată a Uniunii Europene. La reuniune a participat Comisarul European pentru Inovare, Cercetare, Cultura Educație și Tineret  Marya Gabriel. Aceasta a apreciat ca Statele Membre trebuie să acționeze in mod unitar, coerent şi sinergic pentru a contribui în mod adecvat la efortul UE de limitare a efectelor pandemiei COVID-19.

 

În cadrul reuniunii a fost discutat Planul de Acțiune elaborat de Comisia Europeană cu cele 10 priorități pe termen scurt, care reflecta modul în care cercetarea și inovarea europeană pot contribui la combaterea efectelor crizei economice și sociale, dar și la  limitarea efectelor asupra sănătății cetățenilor europeni, generate de transmiterea comunitară a infecției cu  noul coronavirus SARS-CoV-2.

 

Secretarul de Stat Dragoș Ciuparu a subliniat în intervenția sa că, la nivel european, este nevoie de o acțiune coordonată în domeniul cercetării și inovării, pe termen scurt inițial, pe baza celor 10 priorități identificate de  Comisia Europeană ca parte a unui efort comun de creștere a impactului măsurilor naționale care au fost anunțate, și a apreciat că sunt extrem de benefice acele inițiative europene, deja existente, de tip parteneriate europene pentru cercetare, dar care să poată include și finanțări private la nivel proiectelor. In plus, acesta a adăugat ca instrumentul financiar „InnovFin” din Orizont 2020 rămâne un instrument util pentru dezvoltarea de investiții mari, cu aplicabilitate inclusiv pentru dezvoltarea de vaccinuri și medicamente, dar, pentru țările EU-13, este încă dificil de valorificat din cauza capitalului financiar mai redus al IMM-urilor din aceste țări. De aceea, ar fi de apreciat o anumită flexibilitate a acestui instrument, care să permită atragerea IMM-urilor din EU-13 cu proiecte inovative.

 

Majoritatea celor prezenți la reuniune au apreciat  nevoia de implementare rapidă a conceptului de știință deschisă în cercetarea și inovarea pentru studiul infecției cu noul coronavirus. În acest context, reprezentantul Ministerului Educației si Cercetării a prezentat platforma online „Bursa de idei” care poate fi accesată foarte ușor direct de  pe pagina de web a instituției pentru colectarea de idei de proiecte pentru studiul noului coronavirus SARS-Cov-2, prin care, în primele două săptămâni de la lansare, s-au depus peste 200 propuneri de proiecte cu perioade de implementare ce variază de la 30 zile la 18 luni, și care a stat la baza fundamentării tematice a competiției naționale de proiecte CDI în regim accelerat pentru găsirea de soluții de limitarea a efectelor pandemiei COVID-19, aflată în derulare, cu un buget de 5 milioane EUR.

 

Totodată, secretarul de Stat Dragoș Ciuparu a punctat faptul că pentru a crește la nivel european valoarea adăugată a demersurilor naționale în domeniul CDI pe acest subiect, ar fi benefică stabilirea unui Task Force CDI Coronavirus la nivel înalt, în care fiecare Stat Membru să fie reprezentat printr-un expert din domeniul cercetării biomedicale, ca expresie a creșterii rolului  oamenilor de știință şi al cercetării şi inovării în procesul de luare a deciziilor  fundamentate științific de limitare a efectelor pandemiei COVID-19 la nivelul UE. În actualul context este de dorit o mai mare flexibilitate în ce privește reglementările în domeniul fondurilor structurale, pentru a satisface nevoia de proceduri competiționale accelerate și simplificate, dar și de transfer sau suplimentare de fonduri între programele UE pentru a progresa rapid în acest domeniu.

 

Având în vedere faptul că liderii Uniunii Europene au recunoscut  cercetarea și inovarea ca fiind una din cele cinci direcții principale în care eforturile și investițiile trebuie să continue pentru a ajuta la depășirea crizei, în contextul actual, cercetarea-inovarea și oamenii de știință au o importanță deosebită în asigurarea vizibilității domeniului în rândul cetățenilor europeni, dar și în ceea ce privește facilitarea comunicării cu publicul larg.

 

Modificat la: 2020-04-10 09:16:00
e-Cerere 544
e-Petiție