A fost aprobat Memorandumul pentru evaluarea sistemului național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare

 

 

  • La propunerea Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul ședinței Guvernului României, a fost aprobat Memorandumul privind utilizarea instrumentului „Policy Support Facility” (PSF) pentru evaluarea sistemului național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, în scopul creșterii fondurilor atrase din programele comunitare de finanțare a cercetării și inovării.

 

În ședința de Guvern din data de joi, 14 mai 2020, a fost aprobat Memorandumul privind utilizarea mecanismului de sprijin al politicilor din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare şi inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei integrări optime în Spațiul European al Cercetării, în scopul constituirii suportului științific necesar unei reforme profunde a sistemului Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) - Policy Support Facility (PSF).

 

Conceptul de Spațiu European de Cercetare (ERA) a fost lansat de către Comisia Europeană în anul 2000 și  actualizat succesiv în perioada 2008 - 2015 printr-o serie de reforme care au conturat ERA prin direcționalitate, prioritizare, guvernanță, reforme concretizate prin stabilirea unui mecanism de monitorizare și suport din partea Comisiei Europene, cu sprijinul statelor membre.

 

În urma dialogului informal dintre Ministerul Educației și Cercetării și Direcția Generală Certare și Inovare (Comisia Europeană), în marja Consiliului Competitivitate din luna februarie 2020, a rezultat sprijinul Comisiei Europene pentru o eventuală solicitare a României de utilizare a instrumentului Policy Support Facility, pentru evaluarea sistemului național CDI, în scopul creșterii fondurilor atrase din programele comunitare de finanțare a cercetării, inovării și integrării sistemului național CDI în Spațiul European al Cercetării.

 

Mecanismul de sprijin al reformei politicilor naționale de cercetare dezvoltare și inovare este finanțat 100% prin Programul Orizont 2020 și asigură sprijin independent autorităților publice naționale cu atribuții în domeniul CDI, la solicitarea acestora, din partea unor experți recunoscuți de către Comisia Europeană. Acest instrument are un rol important în asigurarea armonizării sistemelor naționale CDI în cadrul ERA, pe diverse paliere, precum: stimulentele fiscale pentru CDI, știința deschisă, finanțarea bazată pe performanță a organismelor publice de cercetare și interoperabilitatea programelor naționale de cercetare și inovare.

 

Instrumentul din programul Orizont 2020 a fost utilizat de multe țări pentru evaluarea politicilor CDI, a strategiilor și programelor naționale din domeniu. Ministerul Educației și Cercetării a participat la schimbul de bune practici (PSF-MLE) privind:

 

 a) alinierea și interoperabilitatea programelor naționale de cercetare (2016-2017);

 b) elaborarea de strategii naționale și a „foii de parcurs” pentru cooperarea internațională în cercetare și inovare (2019-2020).

 

Aceste schimburi de bune practici au asigurat o mai bună racordare a Planului Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (2015-2020) la standardele europene.

 

În data de 30 aprilie 2020, a avut loc dialogul bilateral dintre România și Comisia Europeană - Direcția Generală Cercetare și Inovare și Direcția Generală REGIO, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, la care au participat Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în marja Semestrului European. În acest context, Comisia Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru PSF, a sugerat un calendar de implementare și a indicat modalități concrete prin care această evaluare poate contribui la forma finală a Strategiei Naționale pentru Cercetare-Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI). Comisia Europeană a apreciat disponibilitatea României de a realiza o evaluare de amploare a sistemului CDI ca bază pentru o reformă susținută atât la nivel programatic și instituțional, cât și la nivel legislativ.

 

Ministerul Educației și Cercetării are ca priorități, pentru anul 2020, atât elaborarea Strategiei Naționale pentru Specializare Inteligentă (SNSI), cât și a Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI), precum și a următorului Plan Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI).

 

Evaluarea inter pares prin instrumentul PSF se va derula pe o durată de maximum un an, cu experți externi, costurile fiind integral suportate de către Comisia Europeană, prin Programul Orizont 2020. Instituțiile din România implicate în acest proces vor  asigura baza de date și documentația necesară pentru evaluarea sistemului național CDI. Concluziile intermediare exprimate de experții independenți, contractați de Comisia Europeană, se vor transmite Ministerului Educației și Cercetării în timp util pentru a fi integrate în Strategia Națională pentru Cercetare-Inovare și Specializare Inteligentă SNCDSI și exploatate adecvat.

 

În cadrul Memorandumului s-a propus și crearea unui Comitet interinstituțional, coordonat de Ministerul Educației și Cercetării, care să asigure sprijinul pentru realizarea în bune condiții a evaluării cu experți externi a politicilor naționale în domeniul CDI, a guvernanței și a arhitecturii instituționale, în vederea unei integrări optime în Spațiul European al Cercetării. Din acest comitet vor face parte reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și ai altor organizații relevante pentru activitățile CDI.

 

Memorandumul poate fi consultat aici.

 

 

 

Modificat la: 2020-05-15 10:46:00
e-Cerere 544
e-Petiție