Secretarul de Stat pentru Cercetare Dragoș Mihael Ciuparu a participat la prima reuniune cu centrele suport, care oferă asistență participanților la programul cadru de cercetare și inovare al Uniunii Europene și la alte programe internaționale

 

 

În data de 24 iunie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a organizat  prima reuniune în regim de videoconferință cu cele 11 instituții beneficiare ale proiectelor care vizează crearea de Centre Suport, cu rolul de a crește participarea la competițiile finanțate din fonduri europene, pe domeniile de cercetare și inovare, a tuturor entităților care solicită sprijinul, inclusiv întreprinderi, precum și a instituțiilor gazdă. Aceste centre dispun de personal dedicat acestui scop.

 

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și 31 de reprezentanți ai instituțiilor beneficiare.

 

Proiectele au fost contractate în perioada mai-iunie 2020, în cadrul Acțiunii 1.1.3 – Crearea de sinergii cu acțiunile Orizont 2020 și alte programe europene și internaționale - apel de proiecte Centre Suport, lansat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară  1.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectelor contractate este de 30.241.133, 62  lei, iar durata maximă de implementare a acestora este de 60 de luni, nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

 

Centrele suport sunt organizații de cercetare care au o participare constantă cu propuneri de proiecte la programele-cadru ale Uniunii Europene (FP6, FP7 și Orizont 2020).

 

Principalele aspecte discutate au vizat, în principal, indicatorii de monitorizare ai proiectelor, aspecte legate de activitățile de promovare,  în mod unitar, a H2020 și a Horizon Europe.

 

Domnul Secretar de Stat Dragoș Ciuparu a propus ca aceste centre suport să deruleze și activități de Puncte Naționale de Contact (PNC) pentru Horizon Europe și alte programe de cercetare europene și internaționale, urmând ca centrele să decidă programele în care își doresc să se implice, în acord cu dorința Ministerului Educației și Cercetării de profesionalizare a activității de Puncte Naționale de Contact.

 

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și-au exprimat disponibilitatea pentru sprijin în vederea implementării cu succes a proiectelor și a consolidării capacității acestora în perioada de sustenabilitate.

 

Mai multe informații despre Centrele suport.

 

Modificat la: 2020-06-25 10:08:00
e-Cerere 544
e-Petiție