Mandatele directorilor generali ai INCD-urilor aflate în coordonare

  Data publicării 29.06.2020

SITUAȚIA MANDATELOR DIRECTORILOR GENERALI

AI  INSTITUTELOR NAȚIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE DIN COORDONAREA MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

LA DATA DE 26.06.2020

 

 

 

Nr.crt

INCD

Director general

Mandat

perioadă

Ordin de numire

1

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE-2000 Măgurele

Roxana Savastru

 28.12.2016 - 27.12.2020

OMECȘ nr. 6240 din 28.12.2016

2

Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare-COMOTI Bucureşti

Valentin Silivestru

13.07.2019 – 12.07.2023

OMCI nr. 262 din 25.04.2019

3

Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei şi teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti

Marincea Ștefan

09.02.2017 –08.02.2021

OMCI nr. 6 din 09.02.2017

4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

Ghițuleasa Pyerina Carmen

30.06.2019 – 29.06.2023

OMCI nr. 270 din 25.04.2019

5

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA București

Nicolae Valentin Vlăduț

23.12.2016 – 22.12.2020

OMECȘ nr. 6215 din 23.12.2016

6

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” - IFIN-HH Măgurele

Nicolae Victor Zamfir

19.02.2020  -30.12.2023

OMEC nr. 3263 din 14.02.2020

7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Măgurele

Dascălu Traian

17.02.2020  - 16.08.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 3264 din 14.02.2020

8

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

Lupu Nicoleta

23.12.2019- 22.12.2023

OMCI nr. 264 din 25.04.2019

9

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Măgurele

Enculescu Ionuț

22.10.2019 – 21.10.2023

OMCI nr.264 din 25.04.2019

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP Măgurele

Ionescu Constantin

12.07.2019- 11.07.2023

OMCI nr. 271 din 25.04.2019

11

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – INCDCF-ICCF Bucureşti

Moscovici Mișu

23.06.2020  - 22.12.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 4552 din 17.06.2020

12

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată - INCEMC Timişoara

Mirică Nicolae

29.02.2020- 28.08.2020

  - până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr.3315 din 24.02.2020

13

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

Stănică Adrian

27.12.2016 – 26.12.2020

OMCI nr. 6226 din 27.12.2016

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice INCDSB Bucureşti

Manuela Elisabeta Sidoroff

12.02.2020- 11.08.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 3227 din 11.02.2020

15

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti

Dinescu Miron Adrian

10.04.2020-09.10.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 3959 din 31.03.2020

16

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – INCD TCI-ICSI Râmnicu Vâlcea

Varlam Mihai

27.12.2016 – 26.12.2020

OMECȘ nr. 6229 din 27.12.2016

17

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca 

Turcu Romulus-Valeriu-Flaviu

12.06.2020 -11.12.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 4516 din 12.06.2020

18

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucureşti

Nicolaie Sergiu

28.12.2016 – 27.12.2020

OMECȘ nr. 6242 din 28.12.2016

19

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială-INCAS Bucureşti

Nae Cătălin

26.06.2019 – 25.06.2023

OMCI nr. 272 din 25.04.2019

20

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurătorii – I.N.C.D.M.T.M. Bucureşti

Gheorghe Gheorghe

24.06.2020- 23.12.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 4521 din 12.06.2020

21

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică-ICMET Craiova

Duţă Marian

30.12.2019 – 30.06.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMCI nr. 5645 din 30.12.2019

22

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială-ECOIND Bucureşti

Pascu Luoana Florentina

18.12.2019 – 17.12.2023

OMCI nr. 273 din 25.04.2019

23

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier- IPCUP Ploieşti

Marin Georgiana

21.04.2020 – 20.10.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

OMEC nr. 4136 din 21.04.2020

24

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale-ISIM Timişoara

Alin Nicușor Sârbu

01.04.2020 – 31.03.2024

OMCI nr. 3550 din 12.03.2020

25

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive INCDMRR Bucureşti

Aura Daniela RADU

24.03.2020-23.09.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 3676 din 19.03.2020

26

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie-ICECHIM Bucureşti

Doni Mihaela

11.01.2017- 10.01.2021

OMECȘ nr. 3005 din 04.01.2017 și

OMECȘ nr.8 din 09.02.2017

27

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare-INCDMNR Pantelimon

Piticescu Roxana Mioara

29.12.2016- 28.12.2020

OMECȘ nr. 6251 din 29.12.2016

28

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă-INSEMEX Petroşani

Găman George Artur

26.06.2019 – 25.06.2023

OMCI nr. 269 din 25.04.2019

29

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti

Adam Adrian Andrei

19.02.2020 – 18.02.2024

OMEC nr. 3266 din 17.02.2019

30

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în ConstrucţiiUrbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC Bucureşti

Meiță Vasile

03.04.2020 – 02.10.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 3958 din 31.03.2020

31

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism-INCDT Bucureşti

Timotin Victor

24.02.2020 – 23.08.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 3332 din 25.02.2020

32

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii-Bucureşti – INSCC Bucureşti

Stănciulescu Ion

02.04.2020 – 01.10.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 3957 din 31.03.2020

33

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru protecţia Muncii ,,Alexandru Darabont’’- INCDPM Bucureşti

Doru Costin Darabont

23.02.2020 – 22.03.2024

OMEC nr. 3302 din 21.02.2020

34

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului -  Bucureşti

DEAK Gyorgy

 21.12.2016 – 20.12.2020

OMECȘ nr. 6135 din 21.12.2016

35

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa

Nicolaev Simion

23.06.2020 -22.10.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 4551 din 17.06.2020

36

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii"Tulcea

Tudor Marian

23.12.2019 – 22.12.2023

OMCI nr. 268 din 25.04.2019

37

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale,,Victor Babeş’’-INCD ,,VICTOR BABEŞ’’Bucureşti

Hinescu Mihail Eugen

18.12.2019 – 17.12.2023

OMCI  nr. 265 din 25.04.2019

38

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea-INCDA Fundulea

Pompiliu Mustățea

23.12.2016 – 22.12.2020

OMECȘ nr. 6216 din 23.12.2016

39

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală-INCDBNA Baloteşti

Grosu Horia

18.12.2019 – 17.12.2023

OMCI  nr. 266 din 25.04.2019

40

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr INCDCSZ Braşov

Chiru Sorin Claudian

22.04.2020  - 21.10.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 4038 din 09.04.2020 și

OMEC NR. 4155  DIN 27.04.2020

41

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului-ICPA Bucureşti

Simota Cătălin Cristian

18.06.2020  - 17.12.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 4522 din 12.06.2020

42

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti

Nastasia Belc

18.12.2019 – 17.12.2023

OMCI  nr. 263 din 25.04.2019

43

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Silvicultură "Marin Drăcea"

Dincă Lucian Constantin

16.06.2020 -15.12.2020

- până la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni

POST SCOS LA CONCURS

 

OMEC nr. 4536 din 16.06.2020


Modificat la: 2020-06-29 16:26:00
e-Cerere 544
e-Petiție