Teme dezbătute la Reuniunea la Nivel Înalt a Ministrilor Cercetării din Uniunea Europeană

 

În data de 21 iulie 2020 s-a desfășurat, sub egida Președinției germane a Consiliului Uniunii Europene, Consiliul Informal al Ministrilor Cercetării din Uniunea Europeană, la care din partea Ministerului Educației și Cercetării a participat domnul Dragoș Mihael CIUPARU, Secretar de Stat responsabil cu activitățile de cercetare.
 
 
Temele propuse, prezentate și dezbătute în videoconferință au fost următoarele:
 
1. Reziliența Uniunii la pandemie: Cercetarea și inovarea împreună, pentru o Europă rezilientă, suverană și durabilă;
2. Hidrogenul “verde”: O inițiativă bazată pe cercetare și inovare pentru hidrogenul verde.
3. Știința pentru cetățeni: Foaia de parcurs a noului Trio privind inițiativa științei pentru cetățeni „Pirații de plastic”;
 
Referitor la prima tema propusă, Reziliența Uniunii la pandemie, reprezentantul României la Reuniunea la Nivel Înalt a Miniștrilor Cercetării din Uniunea Europeană, Dragoș Mihael Ciuparu Secretar de Stat pentru Cercetare a declarat:
 
“Experiența acumulată până în prezent în contextul pandemiei trebuie să servească ca bază pentru stabilirea de structuri și măsuri preventive și de reziliență pentru viitoare posibile evenimente nedorite, și să permită creșterea capacității UE și a Statelor Membre de a acționa cu rapiditate și eficiență în cazul apariției unor asemenea crize în viitor.
 
În acest context, este nevoie ca răspunsul în situații de criză, dat de domeniile cercetare, inovare și educației, să fie gândit unitar. De asemenea, trebuie avută în vedere o mai strânsă interconectare a politicilor de cercetare și inovare cu politicile din alte domenii, cum ar fi cele din educație și industrie, iar relansarea Spațiului European de Cercetare (ERA) ca abordare inclusivă, poate fi văzută ca un bun prilej în acest sens.
 
Știința și industria sunt interconectate. Un exemplu ar fi cooperarea în dezvoltarea de noi terapii și vaccinuri pentru combaterea bolilor și a pandemiilor. Pentru aceasta este nevoie de dezvoltarea de infrastructuri bazate pe capacități de cercetare, dar și de o mai bună cooperare transnațională între sistemele de sănătate publică din Statele Membre.”
 

 

 
Modificat la: 2020-07-22 18:56:00
e-Cerere 544
e-Petiție