„Important Project of Common European Interest“ (IPCEI) – microelectronică

 

 

România este unul dintre cele 18 State Membre semnatare ale Declarației comune privind inițiativa europeană pentru procesoare și semiconductori, document adoptat la data de 7 decembrie 2020.

 

IPCEI II în domeniul microelectronicii urmărește dezvoltarea lanțului valoric de microprocesoare și sisteme integrate în UE, creșterea prezenței industriale europene pe tot lanțul valoric pentru a soluționa provocările tehnologice cheie, aspecte de securitate și societale, pe baza contribuției industriei de profil europene, precum și despre perspectiva stabilirii unei Alianțe europene în domeniul microelectronică.

 

Declarația comună subliniază:

i) importanța microelectronicii ca tehnologie cheie și existența unor lanțuri valorice solide în Europa;

ii) dependența altor sectoare industriale cheie din Europa de microelectronică pentru a inovare;

iii) sustenabilitatea pe termen lung a sectorului microelectronică în sine.

 

 

Calendarul pe care îl are în vedere COM pentru inițiativa europeană privind IPCEI în domeniul microelectronică și conectivitate prevede:

- Stabilirea unui eveniment european de tip “matching event” adresat industriei (companiile preselectate) – prima partea a anului 2021 (februarie 2021 tbc.);

- Notificarea prealabilă – prima jumătate a anului 2021;

- Încheierea procedurii administrative de notificare – primul trimestru al anului 2022;

- Începerea derulării primelor proiecte și inițiative – prima jumătate a anului 2022;

- Finalizarea IPCEI în domeniul microelectronică și conectivitate – sfârșitul anului 2025.

 

 

Elementele subliniate de Declarație vor fi acoperite atât prin proiectul IPCEI II, cât și prin alte instrumente, fiind menționate: inițiativa comună Key Digital Technologies  (statele membre sunt implicate la nivel de autorități naționale; continuitate în cazul întreprinderilor comune ECSEL), o parte din activități vor fi susținute de Digital Europe Programme, iar altele prin Alianța în domeniul microelectronică.

 

În contextul în care intenția Comisiei Europene este de a asigura coerență noului instrument prin includerea atât a reprezentanților din industrie, cât și a tuturor statelor membre, alte părți interesate de acest domeniu, au fost indicate ca fiind: agentul economic utilizator final, IMM-uri, organizații de cercetare și tehnologie de vârf;

 

Comisia Europeană dorește ca Alianța să fie compactă, incluzivă și bine structurată pentru cât mai multă eficiență.

 

Rolul Alianței va fi acela de a stabili foaia de parcurs și planurile de cercetare și investiții și va monitoriza progresul înregistrat pentru a-l utiliza în susținerea sectorului.

 

 

Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării, în funcție de exprimările de interes primite, intenționează să intreprindă demersurile necesare în vederea inițierii participării organizațiilor de cercetare în această initiativă pe cele 3 componente:

 

a) cercetare – inovare;       b) comunicații;        c) digitalizare.

 

 

 

Modificat la: 2021-01-28 12:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție