„Important Project of Common European Interest“ (IPCEI) – hidrogen

 

 

„Important Project of Common European Interest“ în domeniul hidrogenului (IPCEI-H2) urmărește dezvoltarea lanțului valoric de sisteme integrate și  creșterea prezenței industriale pentru a soluționa probleme tehnologice, provocări de securitate și societale, pe baza contribuției industriei de profil. România este semnatară a Manifestului pentru dezvoltarea unui lanț valoric European privind tehnologiile și sistemele pe bază de hidrogen.

 

Un „lanț valoric” este asociat cu un set de activități economice interdependente care creează valoare adăugată în jurul unui produs, proces sau serviciu, și un grup de operatori economici interconectați într-o rețea de firme care acoperă întregul spectru, de la cercetare și dezvoltare la producție și servicii conexe.

 

Lanțurile de valori au o importanță sistemică și contribuie la creșterea economică, locuri de muncă și competitivitate. Acestea sunt caracterizate de-a lungul următoarelor trei direcții:

 • Inovație tehnologică;
 • Potențial economic și de piață;
 • Importanță socială și politică.

 

Scopul este de a pune în comun toate resursele disponibile - UE, naționale, regionale, locale, publice și private, și de a încuraja colaborarea interdisciplinară, intersectorială și trans-regională, eventual într-un demers în cadrul Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR). IPCEI-H2 trebuie să fie punctul de plecare pentru un proces pe termen lung, care va fi guvernat de o structură bine stabilită.

 

IPCEI are în vedere reformele de adaptare și de avangardă ale Comisiei Europene (COM):

 • COM (2020) 301 – O strategie pentru hidrogen - pentru o Europă neutră climatic.
 • COM (2020) 299 – Consolidarea unei economii neutre climatic – o strategie a UE pentru integrarea sistemului energetic.
 • COM (2020) 564 – sprijin pentru obiectivele clima si dezvoltare durabila: tranziția verde prin planificare energetica și climatica integrata (Planul național în domeniul energiei și climei, tranziția digitala, decarbonizare, inovare tehnologica, resurse umane calificate).
 • Alte inițiative europene IPCEI on Hydrogen , Mission Innovation Hydrogen Valley Platform.

 

Acțiunile avute în vedere:

 • Elaborarea unui plan/foaie de parcurs pentru o viitoare economie a hidrogenului. Obținerea sprijinului național/european pentru tehnologiile H2, pentru care este necesară o bază comună de decizie.
 • Cercetare științifică și inovare continue pentru a pregăti industrializarea tehnologiilor și sistemelor de hidrogen de generație următoare pornind de la rețelele existente.
 • Constituirea unui sistem industrial durabil bazat pe forță de muncă calificată, lanț de aprovizionare consolidat și economie circulară.
 • Conștientizarea și acceptarea publică: informare asupra beneficiilor, demonstrarea fezabilității, avantaj competitiv prin standardizare, aspecte de securitate în exploatare.
 • Măsuri de reglementare a economiei hidrogenului.

 

Domeniile IPCEI-H2

 • Producție si instalații de electroliză;
 • Transport;
 • Mobilitate cu celule de combustibil;
 • Termoficare;
 • Stocare si conversie.

 

Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării, în funcție de exprimările de interes primite, intenționează să întreprindă demersurile necesare în vederea inițierii participării organizațiilor de cercetare în direcțiile:

 • Unificarea eforturilor organizațiilor de cercetare-dezvoltare cu preocupări pentru industria hidrogenului.
 • Sprijin pentru participarea INCD in proiectele/planurile sectoriale ale ministerelor de linie.
 • Sprijin pentru dialog cu COM pe tema posibilelor proiecte industriale și de cercetare în domeniul hidrogenului, prin Reprezentanța Permanentă a României.
 • Sprijin pentru constituirea/participarea la grup de lucru pe tema hidrogenului, cu participarea reprezentanților Ministerului Energiei, ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ai Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Consiliului Concurenței, reprezentanti din industrie (Romanian Association for Hydrogen Energy, Romanian Photovoltaic Industry Association, Romanian Wind Energy Association).

 

 

Modificat la: 2021-02-10 13:41:00
e-Cerere 544
e-Petiție