Lansare apel de exprimare a interesului pentru domeniul SĂNĂTATE – PRODUSE FARMACEUTICE, în cadrul unui Proiect Important de Interes European Comun (IPCEI)

 

Având în vedere rolul INCD-urilor și Universităților ca factori de progres în domeniul științei și tehnologiei vă propunem să analizați posibilitatea de a va implica în IPCEI - Sănătate.

 

Ministerul Cercetarii Inovării și Digitalizării, în funcție de exprimările de interes primite, intenționează să întreprindă demersurile necesare în vederea inițierii participării organizațiilor de cercetare în aceasta inițiativă.

 

Context

Franța, prin Ministerul francez al economiei, finanțelor și redresării a anunțat în data de 29 ianuarie 2021, lansarea unui apel de exprimare de interes care are în vedere proiecte de anvergură pentru dezvoltarea industrială europeană în domeniul sănătății, în cadrul unui proiect important de interes european comun (IPCEI).

 

Perioada de depunere a proiectelor în cadrul primei faze a procedurii este cuprinsă între 1 martie și 15 aprilie 2021. Mai multe detalii

 

Inițiativa se înscrie în obiectivul de consolidare a strategiei industriale europene în domeniul sănătății, comunicarea Comisiei Europene din 24 noiembrie 2020 cu privire la strategia farmaceutică europeană arătând mizele pentru Europa, în ceea ce privește întărirea rezilienței sanitare și necesitatea sprijinirii filierei farmaceutice. Mai multe detalii

 

Scopul lansării procedurii este acela de a identifica actorii economici, indiferent de mărimea lor, în principal societăți și din mediul academic și de cercetare, interesați să participe la acest IPCEI. Se urmărește ca proiectele depuse în acest cadru să se axeze (lista nu este exhaustivă) pe:

 

a) dezvoltarea și industrializarea inovațiilor disruptive, mai ales în domeniul bioproducției;

b) crearea unor capacități de producție flexibile și conform standardelor de mediu care să vizeze    cu precadere produsele medicale comercializabile;

c) tehnologii medicale inovatoare aplicabile, între altele, dispozitivelor medicale și de diagnostic în vitro (inteligența artificială, crearea unor platforme de punere în comun a datelor;

 

Acest instrument va permite acoperirea costurilor de cercetare și dezvoltare până la primele faze ale producției industriale, printr-o cooperare între sectorul public și cel privat, precum și promovarea know how-ului industrial și tehnologic european.

 

Pe fond, se vizează refacerea capacităților în zone în care Europa este puternic dependentă de furnizori mondiali și de a asigura competitivitatea industriei UE pe piața mondială, folosind oportunitatea RRF. Acestea fac posibilă reunirea cunoștințelor, a expertizei, a resurselor financiare și a actorilor economici din întreaga Uniune, pentru a depăși disfuncționalitățile importante ale pieței sau cele de la nivel sistemic, precum și provocările de la nivelul societății la care nu s-ar putea găsi soluții în lipsa acestor proiecte. Inițiativele sunt menite să reunească sectorul public și pe cel privat pentru a întreprinde proiecte la scară largă, care să aducă beneficii importante Uniunii și cetățenilor acesteia.

 

IPCEI pot reprezenta o contribuție foarte importantă la creșterea economică, crearea de locuri de muncă și competitivitate pentru industria și economia Uniunii, având în vedere efectele lor de propagare pozitive, care influențează piața internă și societatea din Uniune.

 

Având în vedere rolul INCD-urilor și Universităților ca factori de progres în domeniul științei și tehnologiei vă propunem să analizați posibilitatea de a va implica în IPCEI - Sănătate.

 

Ministerul Cercetarii Inovării și Digitalizării, în funcție de exprimările de interes primite, intenționează să întreprindă demersurile necesare în vederea inițierii participării organizațiilor de cercetare în aceasta inițiativă.

 

Pe pagina de internet a Ministerul Cercetarii Inovării și Digitalizării (MCID) găsiți posibilitatea înregistrării online a exprimării de interes.

 

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact IPCEI Sănătate: Ioana ISPAS - consilier afaceri europene, e-mail  : ioana.ispas@research.gov.ro

Modificat la: 2021-02-22 16:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție