Rezultatele probei interviu la concursul organizat în data de 26 iulie 2021 pentru ocuparea a 12 posturi contractuale vacante

 

 

Rezultatele la interviul candidaților admiși la proba scrisă din data de 26.07.2021, la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuție vacante aparținând categoriei personalului contractual organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

Compartiment / Direcție

Nr. dosar

Punctaj obținut la interviu

Compartiment Registratură - Referent IA

7194

90,00

Compartiment Guvernanta Corporatista - Consilier IA

7306

71,67

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7153

55,00

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7266

77,33

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7269

60,00

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7282

63,33

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7283

0,00

Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare - Consilier IA

7247

80,00

Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare - Consilier IA

7261

81,67

Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic - Consilier IA

7162

74,33

Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic - Consilier IA

7270

51,67

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ - Consilier IA

7236

80,00

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ - Consilier IA

7275

80,00

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ - Referent IA

7208

70,00

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ - Referent IA

7234

73,33

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2021-08-02 11:57:00
e-Cerere 544
e-Petiție