Lista candidaților declarați admiși după proba de interviu pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare

 

 

Nr. crt.

Nume și prenume

Entitatea

Rezultat

 interviu

1

Albu Mihaela Marilena

Universitatea Politehnica București

Admis

2

Banu Geanina Silviana

S.C. Process Innovation Nucleus S.R.L.

Admis

3

Bunoiu Mădălin

Universitatea de Vest Timișoara

Admis

4

Caraiani Petre

Academia de Studii Economice din București

Admis

5

Chivu Luminița

Academia Română -Institutul Național de Cercetări Economice Costin C. Kirițescu

Admis

6

Dimian Mihai

Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Admis

7

Enculescu Ionuț-Marius

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

Admis

8

Ghiță Dan Gabriel

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară Horia Hulubei

Admis

9

Ion Rodica Mariana

Universitatea Valahia din Târgovişte

Admis

10

Ivașcu Larisa

Universitatea Politehnică Timișoara

Admis

11

Lakatos Elena Simina

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi

Mediu “Ernest Lupan”– IRCEM

Admis

12

Mladin Ioana

S.C. Mladin Workshop for

Architecture S.R.L

Admis

13

Nae Cătălin

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS București

Admis

14

Nicolaie Sergiu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București

Admis

15

Pană Adrian

Center for Health Outcomes & Evaluation S.R.L București

Admis

16

Păun Mihaela Marinela

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Admis

17

Rotaru Flaviana

ROHEALTH - Romanian Health and Bioeconomics Cluster

Admis

18

Ruță Simona

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”

Admis

19

Silaghi-Dumitrescu Luminița

Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS

Admis

20

Timotin Andrei-Constantin

Academia Română, Institutul de Studii Sud-Est Europene

Admis

 

Notă

Pentru Comisia 4 se va organiza o nouă rundă de selecție pentru reprezentantul mediului privat.

Modificat la: 2021-08-27 19:55:00
e-Cerere 544
e-Petiție