Rezultatul contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor depuse pentru ocuparea a 10 funcții publice de execuție vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru concursul din 3 septembrie 2021 (proba scrisă)

 

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/ Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul ADMIS / RESPINS

Motivarea Comisiei de soluționare a contestațiilor

1

7832/17.08.2021

10 funcții publice de execuție, Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul Management Specializări Inteligente

RESPINS

Din analiza documentelor existente în dosarul de înscriere nr. 7832/17.08.2021, nu reiese că se face dovada  de minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice aşa cum este prevăzut în anunţul de concurs. Contestaţia se respinge în conformitate cu prevederile Art. 618 alin (18) lit. a) din OUG Nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificat la: 2021-08-30 14:51:00
e-Cerere 544
e-Petiție