Anunț privind lansarea apelului dedicat Clusterelor de inovare – Apel 3 – 2021 – Acțiunea 1.1.1

 

 

A fost semnat Ordinul nr. 919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3.

 

Acest tip de proiect se adresează clusterelor de inovare, fiind finanțate investiții în facilități de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului, activități de inovare în clustere și activități de exploatare în clustere de inovare.

 

Finanțarea publică se acordă ca ajutor de stat, pentru clustere de inovare si activități de inovare pentru clusterele de inovare care pot fi asimilate IMM-urilor, așa cum este prevăzut prin Schema de ajutor de stat pentru finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa 1.

 

 

Apelul de propuneri de proiecte se va deschide în platforma electronică MySMIS începând cu data de 08 Septembrie 2021, ora 09.00.

 

 

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 07 Noiembrie 2021, ora 23.59.

 

 

pdfOrdinul MIPE nr.919/02.09.2019 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate, apel 3.

 

pdfGhidul solicitantului (condiții specifice de accesare a fondurilor) - Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare 2021 - Apel 3,  (format editabil)

Modificat la: 2021-09-07 16:13:00
e-Cerere 544
e-Petiție