Rezultatele finale ale concursului organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 9 funcţii publice de conducere vacante, a cărui probă scrisă a fost în 30 august 2021

 

 

 

Funcția/ Direcția/Serviciul pentru care candidează

Număr dosar*)

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă interviu

Punctaj final

Calificativ

ADMIS/

RESPINS

Direcția Generala Politicii și Strategii CDI și Digitalizare  - 1 post, director general

 

 

 

 

 

 

7965/18.08.2021

71,40

65,00

136,40

RESPINS

 

7898/17.08.2021

44,60

-

44,60

RESPINS

Serviciul Politici și Strategii în CDI - 1 post șef serviciu;

 

 

 

 

 

 

7974/18.08.2021

13,60

-

13,60

RESPINS

 

7709/11.08.2021

57,00

-

57,00

RESPINS

Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare - 1 post șef serviciu  

 

 

 

 

 

 

7929/18.08.2021

47,40

-

47,40

RESPINS

 

7732/11.08.2021

22,80

-

22,80

RESPINS

Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic -  1 post director

 

 

 

 

 

 

7964/18.08.2021

16,20

-

16,20

RESPINS

 

7835/17.08.2021

15,80

-

15,80

RESPINS

Serviciul  Managementul Specializării Inteligente -  1 post șef serviciu

 

 

 

 

 

 

7900/17.08.2021

63,20

-

63,20

RESPINS

Direcția Finanțare Agende Strategice de Cercetare -  1 post  director

 

 

 

 

 

 

7948/18.08.2021

31

-

31

RESPINS

Serviciul Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare -1 post șef serviciu

 

 

 

 

 

 

7640/06.08.2021

72,60

86,60

159,20

ADMIS

Serviciul Evaluare Selecție și Contractare în cadrul DGOIC - 1 post sef serviciu

 

 

 

 

 

 

7967/18.08.2021

81,40

74,40

155,80

ADMIS

 Serviciul Reglementare, Monitorizare,  Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – SRMAPPC – 1 post șef serviciu

Nu au fost candidați înscriși

 

 

 

 

.  

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2021-09-14 16:43:00
e-Cerere 544
e-Petiție