Rezultatul contestatiei la concursul pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante, cu timp partial de lucru, de consilier afaceri europene, pentru o perioadă determinată, 2021-2025 din 07.09.2021

 

 

În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor, rezultatul la contestația depusă la interviul candidaților admiși la concursul organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante, cu timp partial de lucru, de consilier afaceri europene, pentru o perioadă determinată, 2021-2025, este următorul:

 

 

Nr. Crt.

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Dosar de concurs

Punctaj obținut după soluționarea contestației

Rezultatul ADMIS / RESPINS

1

Consilier afaceri europene, studii superioare - 4 h/zi, debutant

8085

68,33

RESPINS

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2021-09-15 17:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție