Rezultatele contestațiilor privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021

 

 

Erată referitoare la Anexa I la Nota MCID, înregistrată la CM cu nr. 8341/16.09.2021 privind aprobarea rezultatelor contestațiilor după finalizarea etapei de verificare a eligibilității și publicarea rezultatelor finale privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021. - 20.09.2021 16:25

 

Referitor la pozițiile 7 și 8 din coloana “CONTESTAȚIE ADMISĂ/RESPINSĂ” parte a Anexei I la Nota MCID, înregistrată la CM cu nr. 8341/16.09.2021 privind aprobarea rezultatelor contestațiilor după finalizarea etapei de verificare a eligibilității și publicarea rezultatelor finale privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI aferentă Programului 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională din cadrul PNCDI III s-a constatat o eroare materială prin precizarea statusului de “RESPINSĂ”.

 

Prin Nota MCID-CM nr. 8357/17.09.2021 s-a aprobat corectarea erorii materiale și menționarea în cazul pozițiilor 7 și 8, coloana “CONTESTAȚIE ADMISĂ/RESPINSĂ” din Anexa I la Nota MCID nr. 8341/16.09.2021 a statusului “ADMISĂ”.

 

 

 

pdfRezultatele contestațiilor privind propunerile de proiecte eligibile din cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI aferentă Programului 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională din cadrul PNCDI III (Anexa I la Nota MCID, înregistrată la DFASC cu nr.: 11.333/14.09.2021 și la MCID-CM cu  nr.: 8341/16.09.2021)

 

Modificat la: 2021-09-20 16:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție