Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru concursul din 7 decembrie 2021 ora 13 (proba scrisă)

 

 

   Candidatul care a depus

dosar de concurs

   (număr înregistrare MCID)*

  Compartiment /Direcție

  Rezultatul selecției

dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

 

·         2 posturi Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: guvernanța sistemului național CDI - (8 ore/zi), Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

 

667/26.11.2021

 

ADMIS

-

 

·         1 post Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: resurse umane în sistemul CDI - (8 ore/zi), Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

 

650/25.11.2021

 

ADMIS

-

 

·         1 post Consilier I A studii superioare, domeniul de interes: parteneriat public-privat în sistemul național CDI - (8 ore/zi), Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

 

599/19.11.2021

·          

ADMIS

-

 

·         2 posturi Consilier Afaceri Europene, studii superioare, domeniul de interes: internaționalizarea sistemului național de cercetare și inovare și integrarea în Spațiul European al Cercetării - (8 ore/zi), Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

 

622/23.11.2021

 

ADMIS

-

632/24.11.2021

 

ADMIS

-

648/25.11.2021

 

ADMIS

-

Cerere de inscriere transmisa pe e-mail la data de 26.11.2021 ora 16.06, înregistrată cu nr.98/02.12.2021   RESPINS cererea de înscriere la concurs nu este însoțită de documentele justificative conform anunțului de concurs

 

·         1 post Consilier 1 A, studii superioare, în domeniul economic, investiții CDI, Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF;

 

 

598/19.11.2021

 

ADMIS

-

 

·         1 post Consilier I A studii superioare în domeniul juridic, legislație CDI, Componenta 9, Direcţia Unitatea de Implementare a Reformelor PSF.

 

 

655/25.11.2021

 

ADMIS

-

 

 

Eventualele contestații pot fi depuse la  sediul Ministerului Cercetării, Inovării șI Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București, etaj 5, camera 522 sau la adresa de e-mail secretariat.psf@research.gov.ro în cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor

 

 

Proba scrisă va fi organizată în data de 07.12.2021, ora 13.00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării șI Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București.

 

Accesul in instituție conform art.6, al.1 din Hotărârea  nr. 91/22.10.2021 ”În vederea prevenirii și combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, accesul în sala de concurs este permis numai candidaților care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de  48 de ore.”

 

Afișat, azi, 02.12.2021 pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Modificat la: 2021-12-02 16:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție