Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 10 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică

 

 

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 10 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID - DGOIC)*

Punctaj obținut

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

24/07.01.2022

65,75

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

48/10.01.2022

71,00

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

39/10.01.2022

61,00

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

40/10.01.2022

92,25

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

17/06.01.2022

66,75

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

10/06.01.2022

69,00

Expert monitorizare

25/07.01.2022

75,75

Expert monitorizare

23/07.01.2022

87,25

Expert monitorizare

1800/30.12.2021

50,50

Expert monitorizare

54/10.01.2022

66,00

Expert monitorizare

47/10.01.2022

Nu s-a prezentate la proba interviu

Expert monitorizare

29/07.01.2022

58,25

Expert monitorizare

41/10.01.2022

86,25

Expert verificare financiară-8h

20/07.01.2022

A optat pentru alt post

Expert verificare financiară-8h

44/10.01.2022

40,75

Expert verificare financiară-8h

43/10.01.2022

91,00

Expert verificare financiară-8h

53/10.01.2022

Nu s-a prezentat la proba interviu

Expert verificare financiară-8h

38/10.01.2022

95,00

Expert verificare financiară-8h

1789/27.12.2021

94,75

Expert verificare financiară-8h

21/07.01.2022

88,50

Expert verificare financiară - 4 h

45/10.01.2022

40,75

Expert verificare financiară - 4 h

42/10.01.2022

91,00

Expert verificare financiară - 4 h

56/10.01.2022

39,75

Expert verificare financiară - 4 h

22/07.01.2022

78,00

Expert verificare financiară - 4 h

9/06.01.2022

82,75


 
 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul probei interviu pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, camera 315 sau la adresa de e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații care au obținut punctaje de promovare pentru mai multe posturi scoase la concurs sunt invitați să se prezinte la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, sala 315 până în data de 25.01.2022 pentru a-și preciza în scris opțiunea cu privire la postul pe care doresc să fie angajați.

 

Afișat, azi, 19.01.2022 pe site-ul www.research.gov.ro

 
Modificat la: 2022-01-19 15:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție