Coordonarea politicii #UE de cooperare internațională în materie de cercetare, inovare și învățământ superior

 

 

Prezent la Conferința ministerială privind abordarea la nivel global a cercetării și inovării, organizată la Marsilia, Tudor Prisecaru, secretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, reafirmă angajamentul pentru cooperare, angajament care consolidează reglementările democratice ce trebuie să definească lumea.
 
 
Conferința, organizată în perioada 7 - 8 martie la inițiativa Președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene, a avut o abordare comprehensivă a cercetării, inovării și învățământului superior și a urmărit să consolideze dimensiunea internațională a politicilor europene în aceste domenii pe baza valorilor și principiilor comune.
 
 
Pentru ca Uniunea Europeană să își poată implementa în mod eficient politica de cooperare internațională în domeniile #cercetării și #inovării, dar și pentru a promova valorile și principiile blocului european, este necesară o coordonare consolidată a acțiunilor cu privire la partenerii din țări terțe.
 
 
Delegațiile prezente la reuniune și-au exprimat adeziunea la principiile reafirmate prin Declarația de la #Marsilia. Mai mult, reprezentanții participanți la reuniune au subliniat unanim solidaritatea deplină cu #Ucraina și angajamentul ferm de a menține Uniunea Europeană ca refugiu pentru libertatea cercetării științifice și a valorilor democratice, în special prin sprijinirea instituțiilor de învățământ superior și de cercetare prin intermediul programelor europene și naționale, pentru a primi studenții, #cercetătorii și cadrele universitare a căror libertate este amenințată.
 
 
România, prin delegația prezentă la această conferință, sprijină adoptarea Declarației de la Marsilia privind cooperarea internațională în cercetare și inovare,
 
 
 

 

Modificat la: 2022-03-12 12:38:00
e-Cerere 544
e-Petiție