Finanțare PNCDI III - Sprijinirea cercetătorilor, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională în activitatea de cercetare ştiinţifică, în instituţii de cercetare din România, este un obiectiv esențial promovat de MCID

 

 

Sprijinirea cercetătorilor, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională în activitatea de cercetare ştiinţifică, în instituţii de cercetare din România, este un obiectiv esențial promovat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Integrarea doctorilor în proiecte cu teme de interes privat sau public este menită să se convertească în rezultate relevante atât pentru sectorul economic, cât și social.

 

În acest sens, în cursul zilei de 14.03.2022, a fost aprobată alocareacreditelor bugetare aferente anului 2022 in vederea finanțării programelor și subprogramelor componente ale Planului Național Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI III).

 

 

Sumele sunt repartizate subprogramelor competiționale aflate în desfășurare, cu scopul de a debloca implementarea acestora, după cum urmează:

 

 

- Subprograme aflate în gestiunea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI):

  • Resurse Umane: Burse de Cercetare ”Ștefan Odobleja”, „Spiru Haret”, "Simion Mehedinți", Proiecte de Cercetare Postdoctorală, Proiecte de Cercetare pentru stimularea tinerelor echipe - total de 48.852.010 lei.
  • Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare: Soluții, Proiect experimental demonstrativ (PED), Proiect de transfer la operatorul economic (PTE) - total de 106.539.774 lei
  • Bilateral (România-Belgia) - total de 443.689 lei.
  • Orizont 2020 (Eranet) - total de 32.465.789 lei.
  • Alte inițative Eureka, ALL - total de 20.026.351 lei.
  • Suport (Premierea participării la Orizont 2020) - total de 7.004.281 lei.
  • Cercetare fundamentală și de frontieră - total de 123.889.773 lei.

 

 

-  Subprograme aflate în gestiunea Institutului de Fizică Atomică:

  • Subprogramul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologii în domeniul laserelor de ultra-înaltă putere – ELI-RO – total de 5.000.000 lei.
  • Subprogramul „Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic” - total de 31.330.000 lei.

 

 

- Subprogram aflat în gestiunea MCID:

  • Performanță instituțională pentru proiecte de tipul „Proiecte de dezvoltare instituțională-proiecte de finanțare a excelenței în CDI” - total de 80.000.000 lei.

 

 

Totodată, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are în lucru aprobarea finanțării pentru proiectele competitive noi, a căror evaluarea tocmai s-a încheiat, iar după analiza desfășurării competiților să continuăm procesul de finanțare a proiectelor câștigătoare.

 

Mai multe detalii despre programele naționale PNCDI III sunt disponibile aici -- https://bit.ly/3J9MDYo

Modificat la: 2022-03-14 16:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție