Anunț privind selecția unui membru din mediul privat pentru Comisia 3 – “Științe Sociale” pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a demarat procesul de selecție a unui membru din mediul privat pentru Comisia 3 – “Științe Sociale pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare, organ consultativ, fără personalitate juridică. 

 

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 01 aprilie 2022

 

Rezultatele procesului de selecție se afișează pe site-ul MCID.

 

 

Calendar

22 martie 2022 – publicarea anunțului pe site-ul MCID privind procedura de selecție

01 aprilie 2022, ora 16:00 - data limită de înscriere

04-05 aprilie 2022 – etapa I de selecție - analiza dosarelor

06 aprilie 2022 – publicarea rezultatelor etapei I

07 aprilie 2022, ora 16:00 – data limită de depunere a contestațiilor

08 aprilie 2022 – analizarea contestațiilor

11 aprilie 2022 – publicarea rezultatelor analizei contestațiilor și a rezultatelor etapei I de selecție

12-13 aprilie 2022 – etapa a II-a - susținerea interviului cu candidații declarați „admis” la etapa I

14 aprilie 2022 - afișarea rezultatelor etapei a II-a

15 aprilie 2022 - afișarea rezultatelor finale în urma procedurii de selecție. 

 

 

pdfMetodologia de selecție a membrilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI) - (format editabil) Anexa la Ordinul MCID nr. 385/06.08.2021

 

pdfOrdinul MCID nr. 385/06.08.2021

 

pdfOrdinul MCID nr. 20298/22.03.2022

Modificat la: 2022-03-22 14:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție