MCID și-a atins jaloanele din PNRR în termenul prevăzut

 

 

București, 31 martie 2022 –Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) anunță transmiterea în termenul prevăzut a documentelor aferente îndeplinirii celor două Jaloane asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență aferente Componentei 7 „Transformare digitală”, acestea urmând să fie validate cu reprezentanții Comisiei Europene în perioada imediat următoare.

 

Astfel, în cursul zilei de 31 martie, MCID a transmis către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene raportul privind finalizarea analizei de opțiuni privind arhitectura Cloud-ului guvernamental, cu evaluările și recomandările aferente, ca parte a Jalonului 143 ce prevede dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii sistemului.

 

În acest scop, raportul abordează sistematic identificarea opțiunilor de implementare a cloud-ului guvernamental în România și stabilirea abordării strategice privind acest obiectiv național. De asemenea, prin elaborarea Raportului se răspunde exigențelor de parcurs privind realizarea masurilor si etapelor intermediare asumate prin Planul National de Redresare si Reziliența al României.

 

Această viziune de tip „whole of government” este element cheie pentru arhitectura cloud și generează implicații în lanț pe linia promovării în fiecare domeniu guvernamental de soluții cloud pentru serviciile publice, asigurarea soluțiilor de interoperabilitate și îndepărtarea susținută a barierelor de reglementare.

 

Raportul include un studiu realizat în premieră în instituțiile ce urmează să fie interconectate în Cloud-ul guvernamental. Prin aplicarea a peste 120 de chestionare, au fost cartografiate situația actuală și nevoile de dezvoltare în administrația publică, atât din punct de vedere funcțional, cât și al echipamentelor hardware. De asemenea, raportul include și analiza celor 25 de oferte pentru soluții tehnice și 17 pentru securitate cibernetică, primite ca urmare a apelului lansat cu câteva săptămâni în urmă de MCID.

 

Totodată, MCID a publicat spre consultare publică și Ghidul solicitantului pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)”. Documentul este disponibil la https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7. Ghidul se adresează solicitanților care doresc să obțină fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 7în vederea administrării de proiecte în cadrul apelului aferent Investiției I 19: „Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme”.

 

Transformarea digitală a României reprezintă o temă cu impact asupra întregii Românii, nu doar în administrația publică sau în mediul economic. Toți începem să simțim importanța acestei transformări la nivelul societății, transformare pe care Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a început să o construiască temeinic și cu viziune pe termen lung, pentru că ne aflăm pe un drum ireversibil. Spun că am început să construim pentru că, din păcate, avem de recuperat decalaje și avem de armonizat viziuni și așteptări uneori divergente. Este normal, având în vedere lipsa, până acum, a unui dialog constructiv între toți actorii implicați în acest proces, în care Guvernul României, prin MCID, trebuie să asigure cadrul și mecanismele prin care integrăm politici și strategii care vor produce efecte și asupra generațiilor următoare. Având la dispoziție un calendar cu termene strânse, apreciem mobilizarea mediului de afaceri, instituțiilor și asociațiilor reprezentative care, prin completări și observații, contribuie constructiv la evoluția digitală”, a afirmat ministrul Marcel Boloș în contextul transmiterii documentelor ce validează îndeplinirea la termen a Jaloanelor prevăzute în Componenta 7 „Transformare digitală”.

 

Ca parte a setului de inițiative legislative coerente necesare unui cadru funcțional pentru implementarea transformării digitale în România, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat în 2022 următoarele inițiative:

 

  • propunerea de OUG privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental,

 

  • proiectul de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea platformei naționale de interoperabilitate,

 

  • Ordonanța privind măsurile necesare consolidării capacității instituționale și administrative a MCID și ADR necesare implementării Componentei C7 – Transformare Digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență;

 

 

Modificat la: 2022-03-31 20:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție