MCID publică în consultare ghidurile pentru finanțarea cercetării românești de excelență

București, 1 aprilie 2022 -- În cursul zilei de ieri,  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a publicat în consultare timp de 30 de zile Ghidurile solicitantului pentru investiția I8 din PNRR, „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, respectiv investiția I9, „Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie”.

Inițiativa MCID face parte din seria de măsuri predictibile de care comunitatea științifică românească are nevoie pentru a fi competitivă inclusiv pe plan internațional. Astfel, proiectele de cercetare post-doctorală (PD) ale tinerilor cercetători și proiectele de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) ce includ viitorii lideri ai comunității sunt finanțate prin Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III (PN III), asemănător proiectelor de cercetare exploratorie (PCE). Complementar finanțării asigurate din bugetul național, investițiile I8 și I9 finanțate din PNRR și lansate în data de 31.03.2022 în consultare de MCID asigură atragerea resursei umane înalt specializate din afara României în vederea recuperării decalajelor pe care țara noastră le înregistrează față de media UE și față de țările din regiune.

În calitate de ministru și cadru didactic sunt promotor declarat al comunității românești de cercetare și inovare. Cred în rolul pe care îl poate avea inclusiv în mediul economic prin transfer tehnologic și, implicit, cred în rolul pe care creierele românești îl pot avea în contribuția la PIBul național. Dar pentru a avea performanță de la un domeniu atât de dinamic și competitiv, și pentru ca statul român să își recupereze investiția în cercetare, trebuie să creăm cadrul corect de funcționare. Trebuie să actualizăm cadrul legislativ –inițiativă aflată deja în derulare, trebuie construite mecanisme de finanțare predictibile și, foarte important, create premisele interconectării comunității românești la comunitatea internațională”, descrie ministrul Marcel Boloș prioritățile mandatului său la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Ghidurile lansate în dezbatere publică (disponibile aici) conțin informațiile specifice în vederea solicitării de finanțare, respectiv modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, criterii de eligibilitate, grila de evaluare, descrierea etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. În perioada de consultare de 30 zile calendaristice de la data publicării, părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail consultare@research.gov.ro.

 

Despre măsurile de Investiții 8 și 9

 

⮚       „I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”, având ca principal scop atragerea resursei umane înalt specializate din afara României în vederea recuperării decalajelor pe care țara noastră le înregistrează față de media UE și față de țările din regiune, iar ca principal obiectiv, atragerearesurselor umane de excelență pentru dezvoltarea cercetării științifice fundamentale din România și promovarea cercetării fundamentale în scopul încurajării formării resursei umane competente pentru a echilibra investiția în infrastructuri de cercetare și pentru a crește capacitatea instituțională de absorbție a fondurilor europene, respectiv stimularea parteneriatelor internaționale instituționale,  adoptarea Cartei Europene a cercetătorilor și a Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor de către entitățile care efectuează activități de cercetare - dezvoltare și inovare, componente ale sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare, încurajând formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate științifică.

 

⮚       „I9. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie”, avândca principal scop identificarea unei resurse de finanțare alternative atât pentru proiectele care au obținut certificate de excelență în apelurile lansate în cadrul Programului Orizont 2020, cât și pentru proiectele care au obținut certificate de excelență în cadrul apelurilor lansate în Programul Orizont Europa. Principale obiective privesc susținerea financiară a cercetătorilor posesori de certificate de excelență la Acțiunile Marie Skłodowska - Curie din Programul Orizont 2020 și Orizont Europa și a organizațiilor de cercetare sau întreprinderi cu activitate principală de CDI menționată în statut ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României, încurajarea mobilității cercetătorilor și sprijinirea acestora în dezvoltarea carierei lor, precum și sporirea atractivității sistemului național de CDI.

 

Componenta C9 din PNRR „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare din PNRR”, urmărește crearea unui mediu sustenabil, predictiv și simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru crearea de sinergii cercetare - mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare pentru reformarea sustenabilă a companiilor de stat.

Modificat la: 2022-04-01 17:51:00
e-Cerere 544
e-Petiție