Anunț privind organizarea selecției a 14 membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării demarează procesul de selecție a 14 membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, organism consultativ, fără personalitate juridică. 

 

Cei 14 membri care urmează să fie selectați vor face dovada că provin dintr-o universitate sau dintr-un institut de cercetare.

 

Selecția se face pentru cele șapte comisii permanente de specialitate ale Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, după cum urmează:

 

    2 poziții în cadrul Comisiei 1 - Bioeconomie şi ştiinţele vieţii;

    2 poziții în cadrul Comisiei 2 - Energie, mediu şi schimbări climatice;

    2 poziții în cadrul Comisiei 3 - Ştiinţe sociale;

    2 poziții în cadrul Comisiei 4 - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate;

    2 poziții în cadrul Comisiei 5 - Econanotehnologii şi materiale avansate;

    2 poziții în cadrul Comisiei 6 - Ştiinţe umaniste, patrimoniu şi identitate culturală;

    2 poziții în cadrul Comisiei 7 - Ştiinţe exacte, ştiinţele pământului şi inginerie.

 

Condițiile generale și specifice privind selecția celor 14 membri pentruColegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, documentele pentru dosarul de concurs, atribuțiile generale ale postului, precum și modelele de Scrisoare de intenție, declarații, CV, fișa de înscriere, se regăsesc în Anexa la Ordinul MCID nr. 385/06.08.2021 privind Metodologia de selecție a membrilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare.

 

Dosarele se depun în format pdf. la adresa de e-mail secretariat.cccdi@research.gov.ro sau în format fizic la Registratura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 Mb; dosarele a căror dimensiune depășește limita de 6 Mb vor fi transmise prin we-transfer sau prin intermediul altor platforme similare, la adresa de e-mail indicată mai sus.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este 14 iunie2022.

 

Rezultatele procesului de selecție se afișează pe site-ul MCID, www.research.gov.ro.

 

  

Calendar

02 iunie 2022 – publicarea anunțului pe site-ul MCID privind procedura de selecție

14 iunie 2022, ora 16:00 - data limită de înscriere

15 iunie 2022 – etapa I de selecție - analiza dosarelor

15 iunie 2022 – publicarea rezultatelor etapei I

16 iunie 2022, ora 16:00 – data limită de depunere a contestațiilor

17 iunie 2022 – analizarea contestațiilor

17 iunie 2022 – publicarea rezultatelor analizei contestațiilor și a rezultatelor etapei I de selecție

21 iunie 2022 – etapa a II-a, susținerea interviului cu candidații declarați „admis” la etapa I

22 iunie 2022 - afișarea rezultatelor etapei a II-a

22 iunie 2022 - afișarea rezultatelor finale în urma procedurii de selecție.

 

 

1.OMCID_385-06-08-2021

2. metodologie-anexa-ordinul-mcid-385

3. OMCID 20588_31 mai 2022

 

 

Modificat la: 2022-06-02 11:04:00
e-Cerere 544
e-Petiție