O viață închinată științei. 125 de ani de la nașterea Academicianului Horia Hulubei


 

Născut pe 15 noiembrie 1896 și cunoscut pentru cercetările sale de spectroscopie atomică în raze X, de identificare a unor noi elemente, de fizica neutronilor, de fizică nucleară, de spectroscopie Raman, Horia Hulubei a fost unul dintre cei mai mari fizicieni români.

 

Erou al războiului de reîntregire, pilot militar, senator, diplomat, rector în cele mai tulburi vremuri, initiator și îndrumător al cercetării instituționale de fizică în țara noastră, Hulubei a creat un întreg sistem național de institute de cercetare, sistem competitiv la nivel mondial, precum și o școală de fizică modernă, devenind astfel unul dintre marii ctitori de cultură ai României.

 



“Una dintre satisfacțiile mele cele mai mari este ca, prin înființarea Institutului de Fizică Atomică, s-a realizat posibilitatea de a se crește în țară cadre de fizicieni eminenți - dintre care mulți au lucrari deja cunoscute în lume, aducând prestigiu științei romanești și asigurand schimbul de maine în acest sector. Ei realizează un aport însemnat, pentru economia țării, prin lucrările lor”, afirma academicianul în 1955.

 


Profesorul Hulubei a lăsat o moștenire bogată generațiilor ce l-au succedat, motiv pentru care, la împlinirea celor 125 de ani de la nașterea sa, ne propunem să aducem un omagiu realizărilor sale profesionale, fără de care cercetarea în domeniul fizicii din țara noastră nu ar fi arătat astăzi așa cum o cunoaștem.

 



Horia Hulubei a fost părintele cercetării de fizică instituționalizată din țara noastră și, de asemenea, inițiatorul Institutului de Fizică Atomică, institut care zilele acestea celebrează la rându-i împlinirea a 65 de ani de la înființarea sa și care, astăzi, are ca principal obiectiv elaborarea și implementarea unei politici coerente şi stimulative a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în fizica atomică şi subatomică, de întărire a potenţialului românesc, toate acestea în vederea creşterii impactului ştiinţific şi socio - economic precum şi a vizibilităţii internaţionale.

 



Pentru multe alte informații despre acest eveniment, accesați https://www.nipne.ro/events/zilele_hh/hh/

 

Sursa foto: Wikipedia

by M.D.

Modificat la: 2022-06-21 11:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție