Conferința Internațională a proiectului IASON

 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării - INCDDD, Tulcea, care coordonează implementarea proiectului – ”Observatorul speciilor alohtone invazive și dezvoltarea rețelei pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice în zone deltaice protejate din bazinul Mării Negre”  - IASON, a participat la Conferința Internațională ocazionată de acest proiect, care s-a desfășurat luna aceasta la Tulcea, eveniment ce a fost onorat cu prezența unor invitați din mediul academic, din cel privat și, nu în ultimul rând, din cel politic.

 


Specialiștii au prezentat speciile exotice invazive (IAS) și schimbările climatice în ariile protejate deltaice ale Mării Negre, cu contribuții din zona de studiu a proiectului și din alte zone biogeografice și climatice, obiectivul general al proiectului fiind acela de a comunica, stabili și efectua acțiuni comune de monitorizare a speciilor alohtone invazive în ecosistemele deltaice din Bazinul Mării Negre.

 Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

 – obținerea unor date de referință privind IAS în zonele deltaice ale proiectului, în condiții climatice actuale și prognozate, prin intermediul implementării monitorizării și evaluării transfrontaliere comune;
– stabilirea unei structuri organizatorice prin care serviciile ICT vor fi furnizate nu numai pentru monitorizarea și evaluarea IAS, dar și în legătură cu implicarea cetățenilor în direcția îmbunătățirii și utilizării rezultatelor actualizate ale proiectului;
– colaborarea transfrontalieră și schimbul de informații din dezvoltarea și implementarea activităților de informare și comunicare, la toate nivelurile societății.

 


În cadrul acestui proiect, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării este Partener Lider, având ca principale responsabilități un management eficient și o bună coordonare a tuturor activităților desfășurate pe întreaga perioadă de implementare, până la finele acestuia, respectiv 31.12.2022.  

 Proiectul IASON este finanțat de UE prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, cofinanțat prin Instrumentul Comunității Europene și prin participarea României, Armeniei, Bulgariei, Georgiei, Greciei, Republicii Moldova, României, Turciei și Ucrainei.

 Mai multe amănunte despre proiect găsiți pe http://ddni.ro/wps/ro/iason_ro/ și pe https://iasonbsb.eu/.


 


 

Modificat la: 2022-06-21 15:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție