Dezvoltarea de metode inovative la INCD ISIM Timișoara

 


În primul semestru al anului s-a derulat faza a VI-a a proiectului “Cercetări privind dezvoltarea de noi metode inovative de aplicare a procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor în vederea extinderii posibilităților de aplicare în domenii prioritare, care vizează concepţia şi realizarea tehnicii de aplicare a sudării FSW în mediu de lucru lichid, din punct de vedere al sistemului de sudare, respectiv al uneltelor de sudare”.

 


Obiectivele proiectului vizează creșterea competitivității în CD prin dezvoltarea cunoștințelor, a procedeelor și tehnologiilor inovative de îmbinare prin sudare a metalelor neferoase și a oțelurilor, utilizând variante inovative de sudare FSW (în mediu de gaz inert și sub apă), promovarea acestor metode de sudare a materialelor, având un înalt grad de inovare, cu aplicabilitate în diferite domenii industriale și promovarea sudării FSW, a variantelor derivate și procedeelor hibride bazate pe FSW.

 


Proiectul se înscrie în Programul Nucleu PN 19 36 01 01: Dezvoltarea direcțiilor de nișă ale ISIM Timişoara prin promovarea unor tehnologii esențiale cu aplicare în domenii prioritare, în vederea creșterii competitivității şi consolidării domeniilor de competență, PN ISIM 2019-2022.
Detalii suplimentare se pot obține accesând site-ul proiectului.

 

Modificat la: 2022-06-28 11:24:00
e-Cerere 544
e-Petiție