Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 18.07.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale de execuţie de Șofer, la Direcția administrativ și achiziții

 

 

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernuluinr. 286/2011 privind organizarea şi dezvoltarea carierei personal contractual, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

     Număr dosar înscriere

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

Șofer la Direcția administrativ și achiziții

 

 

1.

191619

94,5

ADMIS

2.

191629

80

ADMIS

3.

191634

67,5

ADMIS

4.

191662

81

ADMIS

5.

191666

79,5

ADMIS

6.

191665

68

ADMIS

7.

191688

70

ADMIS

8.

191693

ABSENT

RESPINS

9.

191701

75

ADMIS

10.

191706

71,5

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la secretariatul concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afişat astăzi, 19.07.2022, ora 16.30  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovăriiși Digitalizarii

 

Modificat la: 2022-07-19 16:08:00
e-Cerere 544
e-Petiție