Repartizarea pe săli pentru susținerea probei scrise în data de 01august 2022 ora 10:00 în vederea ocupării a 3 posturi funcții publice de execuție vacante în cadrul MCID - Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

 

 

Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus dosar de concurs
(număr înregistrare MCID)*

Sala

Serviciul Evaluare Selecție și Contractare

3 posturi - consilier, grad profesional superior

191766/14.07.2022

317

191650/07.07.2022

 

317

191645/07.07.2022

 

317

191689/08.07.2022

 

317

191694/08.07.2022

 

317

191722/12.07.2022

 

317

191883/20.07.2022

 

317

 

Afișat, azi 29.07.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2022-07-29 14:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție