Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță lansarea apelului pentru digitalizarea IMM-urilor prin programe de formare. Valoarea totală a investiției este de 36.000.000 euro

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță lansarea unui apel important pentru sprijinirea IMM-urilor din România să își recalifice forța de muncă în domenii tehnice cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacturing). Această intervenție vizează creșterea competitivității forței de muncă și a firmelor românești.

 

 

Bugetul total al investiției este de 36.000.000 euro, din care 34.000.000 euro reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis, iar numărul minim estimat al întreprinderilor beneficiare este de 2000.

 

 

Sebastian Burduja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării: “Formarea competențelor digitale la nivelul IMM-urilor este esențială pentru dezvoltarea României. Transformarea digitală a administrației, economiei și societății înseamnă în primul rând abilitatea noastră de a folosi tehnologiile de vârf, pentru a nu mai fi mereu în urma altor state. Nu este suficient să aducem în țară tehnologii de ultimă generație, trebuie să știm să le folosim pe scară largă. 

 

 

Acest apel este un pas important în acest sens, iar angajații din IMM-urile care vor beneficia de această pregătire avansată vor fi mai pregătiți pentru a performa în și pentru România viitorului.”

 

 

În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar, sub forma de grant, lMM-urilor care activează în toate sectoarele, din toate regiunile de dezvoltare ale României, în cadrul Planului Național de Reziliență al României, Pilonul II, Componenta 7.

 

 

Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea lMM-urilor prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea competențelor digitale în rândul angajaților, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente.

 

 

În cadrul schemei de ajutor de minimis sunt finanțate activitățile de instruire în tehnologiile emergente, respectiv: Internet of things; Big data; Cloud technologies; Învățarea automată; Inteligența artificială; Automatizarea proceselor robotice; Blockchain; Cyber-Physical Systems; Additive manufacturing.

 

 

Calendarul acestui apel este următorul: lansare apel – august 2022; depunere proiect – septembrie - octombrie 2022; evaluare, selecție și contractare – octombrie – noiembrie 2022; implementare – noiembrie 2022 – decembrie 2025. 

 

 

Conform calendarului estimativ, IMM-urile vor putea aplica pentru finanțare, in condițiile prevăzute de schema de ajutor de minimis aprobată, începând cu luna martie 2023 (data exactă de la care firmele vor putea depune aplicațiile de finanțare va fi anunțată in timp util, atât pe pagina de internet a Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării, cât și pe cea a Autorității pentru Digitalizarea României).

 

 

Informațiile detaliate privind acest apel de proiecte se regăsesc aici.

Modificat la: 2022-08-08 17:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție