Rezultatul final la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în data de 10.08.2022 pentru ocuparea unui post de conducere de șef serviciu în cadrul Serviciului de Implementare a Proiectelor Strategice în Cercetare

 

 

Nr. crt.

Post

Nr. Dosar

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final ADMIS/RESPINS

1

Sef serviciu

191983/29.07.2022

70,70

78,40

149,10

ADMIS

 

 

Afișat, azi 19.08.2022, pe site-ul www. research.gov.ro

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Modificat la: 2022-08-19 12:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție