Metode dezvoltate de ICEMENERG pentru determinarea conţinutului de metale grele, din probele de apă uzată

 

Rolul apei îl reprezintă menținerea nivelului de hidratare normal al celulelor organismului, iar calitatea apei pe care o consumăm este mai mult decât importantă, astfel că apa trebuie să fie curată și să provină de la surse cât mai naturale. Mările şi oceanele noastre ocupă peste 70% din suprafaţa Pământului, la care se adaugă apa din râuri, mlaștini, ghețuri sau zăpadă.  Cea mai mare parte din apa de pe Terra e apă de suprafaţă din care se obține frecvent apa potabilă.

 


Apele de suprafaţă, atât cele stătătoare (mari, oceane și lacuri), cât și cele curgătoare (izvoare, pârâuri, fluvii și râuri), dar și cele stagnante, chiar dacă sunt mai puțin mineralizate față de apele subterane, sunt mai bogate în elemente biologice, dar mai uşor poluabile.

 


În contextul unei dezvoltări durabile, puternic ancorată în tratatele europene și un element central al politicilor Uniunii Europene, protecţia calităţii apelor de suprafaţă ocupă un loc major, ţinându-se cont de faptul că apa, considerată mult timp ca o resursă inepuizabilă şi regenerabilă a devenit şi se dovedeşte tot mai evident unul dintre factorii limitativi în dezvoltarea socio-economică.

 


Directiva 2000/60/CE care stabilește cadrul de politică comunitară în domeniul apei, respectiv normele pentru stoparea deteriorării tuturor corpurilor de apă din Uniunea Europeană și atingerea „stării bune” a râurilor, a lacurilor și a apelor subterane ale Europei până în 2015, includ:

 

  • protejarea tuturor formelor de apă (apele de suprafață, subterane, interioare și de tranziție);
  • redresarea ecosistemelor din aceste ape și din jurul acestora;
  • reducerea poluării în corpurile de apă;
  • garantarea unei utilizări durabile a apei de către persoanele fizice și de către întreprinderi.

 

Ca principal factor de mediu şi vector major de propagare a poluării la nivel local şi transfrontalier, ca resursă vitală a suportului vieţii, monitoringul calitătii apei a cunoscut o serie de etape din punct de vedere al organizării şi implementării.

 


Principala dimensiune a apei este calitatea, care constituie în prezent un obiectiv major în gospodarirea apelor, la care activitatea de monitoring are un rol determinant, reprezentând instrumentul de baza în dezvoltarea politicilor de apa şi asigurarea managementului aferent. Apele în cadrul UE se află sub o presiune tot mai mare, având în vedere creșterea continuă a cererii de apă de bună calitate în cantități suficiente pentru o serie întreagă de utilizări. Obiectivul directivei menționate anterior îl reprezintă tocmai protejarea și îmbunătățirea apei.

 


Reprezentând o activitate de bază în gospodarirea integrată a apelor, monitoringul calităţii acestora a devenit în prezent un instrument indispensabil evaluarilor spatio-temporare privitoare la tendintele de evolutie a concentraţiilor şi încarcărilor de poluanţi, precum şi a celor legate de încadrarea în criteriile şi obiectivele de calitate cerute de legislaţia în vigoare.

 


Legislaţia în vigoare referitoare la calitatea apei impune concentraţii maxime admise scăzute pentru metale, ceea ce implică utilizarea unor metode de determinare performante, care să permită detecţia şi cuantificarea la nivel de urme.

 


Metalele grele prezintă interes nu numai din punct de vedere industrial, dar şi ecologic şi biologic, datorită proprietăților toxice pe care le deţin sau datorită faptului că acestea sunt vitale pentru sănătatea şi supraviețuirea vieţuitoarelor animale și vegetale.
Analiza chimică reprezintă procedura de obţinere pe cale experimentală a informaţiilor despre compoziţia calitativă şi cantitativă a unui material de analizat.

 


Dintre metodele cele mai importante pentru studiul proceselor chimice şi pentru determinarea în urme a metalelor din diverse medii, un interes deosebit ridică metodele spectrometrice, iar în cadrul acestora, spectrometria atomică se evidenţiază ca fiind una din cele mai avantajoase metode utilizate în determinările calitative şi cantitative, atât pentru constituenţi majori, cât şi pentru constituenţi minori şi mai departe pentru analiza în urme sau ultraurme. Rezoluţia mare şi modul relativ simplu de lucru fac ca ea să fie folosită la scara largă pentru analiza cantitativa a urmelor diferitelor elemente.

 


Având în vedere cele menţionate anterior Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG a dezvoltat astfel de metode de determinare a conţinutului de metale grele, din probele de apă uzată, institutul nostru punând la dispoziția beneficiarilor interni și externi studii de impact, probe de garanţie şi performanţe la punerea în funcţiune, măsurători specificae în laborator şi în situ, expertize tehnice ori diagnoze.
Activitatea de inginerie tehnologică a institutului nostru este împletită cu cercetarea, contribuind la implementarea în industrie a rezultatelor cercetării şi reprezentând o sursă de noi teme de cercetare.

 


Pentru o caracterizare cât mai detaliată şi o mai bună întelegere a activităţilor de laborator desfăsurate, în figura de mai jos este redată o prezentare schematică a modului de lucru a unei astfel de metode de determinare a conţinutului de metale grele, din probele de apă uzată.

 

 

Material realizat cu sprijinul Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Energie - ICEMENERG

Modificat la: 2022-08-22 13:41:00
e-Cerere 544
e-Petiție