Cercetători în lumina reflectoarelor. Astăzi, cu și despre Radu-Robert Piticescu

 

Radu – Robert Piticescu, cercetător științific gradul I în cadrul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare, - IMNR din anul 1982, doctor inginer în Știință și Ingineria Materialelor din 1998, are ca domenii de expertiză științifică sinteza nanomaterialelor și obținerea de filme subțiri prin procese hidrotermale, obținerea de bariere termice din materiale ceramice de temperatura înalta prin depu nere în flux de electroni, precum și caractrizarea termică a materialelor pentru aplicații în condiții extreme de temperatura.

 


În anul 2004, cercetătorul institutului a înființat și acreditat Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate -  CTT AVANMAT, iar din anul 2011 este formator autorizat pentru specialiști îmbunatățire proiecte, fiind, de asemenea, absolvent al unor cursuri acreditate pentru Manager Inovare și broker de tehnologii.

 

Cercetătorul Radu – Robert Piticescu:

 

  •  a fost responsabil tehnic al unui proiect POC de realizare în cadrul IMNR al Centrului de cercetare pentru intensificarea proceselor metalurgice la temperaturi și presiuni ridicate,
  •  a fost responsabil științific al unui proiect NATO-Science for Peace (2000-2004),
  •  a participat ca responsabil de proiect în 5 proiecte europene (FP5, FP6, Orizont 2020),
  •  a coordonat un proiect H2020 Twinning privind realizarea unui centru virtual european în domeniul materialelor pentru condiții extreme,
  •  a participat în comitetul de management în 4 acțiuni COST,
  •  a participat ca director/responsabil de proiect în 4 proiecte din programele ERANET-ERAMIN și MANUNET.
  • a condus de asemenea mai multe proiecte de cercetare - dezvoltare în cadrul programelor naționale de cercetare derulate în perioada 2004-2022 și a participat în proiecte de fonduri structurale și de transfer tehnologic.


 

Dr. Radu-Robert Piticescu a publicat peste 100 de lucrări ISI și BDI, o carte și 2 capitole de carte în regim open acces, a susținut lecții invitate și prezentări orale în cadrul unor conferințe internaționale din țară și străinătate. Totodată, cercetătorul institutului este co-autor la 4 brevete de invenție națională și 1 patent european.

 


Dr. Radu-Robert Piticescu este, în același timp, membru fondator al Asociației Române de Materiale, European High Pressure Research Association și European Raw Materials Alliance și membru în boardul editorial al Manufacturing Review (UK). 

 

Material realizat cu sprijinul IMNR

Modificat la: 2022-08-23 10:20:00
e-Cerere 544
e-Petiție