Anunț privind organizarea selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

 

 

 

NEW: Rezultatele finale ale selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - 29.09.2022 13:30

Nr. Crt.

Număr înregistrare

ID anonimizare

Comisia

Rezultatul final

Admis / Respins

1.

263/13.09.2022

CCCDI-13-263

1

Admis

2.

265/13.09.2022

CCCDI-13-265

1

Admis

3.

266/14.09.2022

CCCDI-14-266

1

Respins

4.

269/20.09.2022

CCCDI-20-269

1

Respins

5.

262/12.09.2022

CCCDI-12-262

3

Respins

6.

268/20.09.2022

CCCDI-20-268

3

Admis


 

 

 

 

NEW: Rezultatele etapei a II-a, proba interviului, desfășurată în data de 28.09.2022, pentru selecția a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - 29.09.2022 13:00

Nr. Crt.

Număr înregistrare

ID anonimizare

Comisia

Punctaj

Total obținut

Rezultatul interviului

Admis / Respins

1.

263/13.09.2022

CCCDI-13-263

1

81

Admis

2.

265/13.09.2022

CCCDI-13-265

1

87,66

Admis

3.

266/14.09.2022

CCCDI-14-266

1

67

Respins

4.

269/20.09.2022

CCCDI-20-269

1

70,33

Respins

5.

262/12.09.2022

CCCDI-12-262

3

68,66

Respins

6.

268/20.09.2022

CCCDI-20-268

3

77,66

Admis


 

 

 

 

Programare la interviul din data de 28.09.2022 pentru selecția a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - 27.09.2022 12:10

 

 

Nr. Crt.

Număr înregistrare

ID anonimizare

Comisia

Ora

Susținere interviu

cu prezență fizică/online

1

263/13.09.2022

CCCDI-13-263

1

12:00

Fizic

2

265/13.09.2022

CCCDI-13-265

1

12:15

Online

3

266/14.09.2022

CCCDI-14-266

1

12:30

Online

4

269/20.09.2022

CCCDI-20-269

1

12:45

Fizic

5

262/12.09.2022

CCCDI-12-262

3

13:00

Online

6

268/20.09.2022

CCCDI-20-268

3

13:15

Fizic/Online


 

Interviul se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, sect.1, București, sala 432.

Candidații care au optat pentru susținerea online a interviului vor primi linkul de conectare.

 

 

 

Rezultate etapa 1 – analiza dosarelor pentru selecția a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - 21.09.2022 19:00

 

CENTRALIZATOR REZULTATE ETAPA I - ANALIZA DOSARELOR

 

Nr. Crt.

Număr înregistrare

ID anonimizare

Comisia

Rezultat

Observații

1

263/13.09.2022

CCCDI-13-263

1

Admis

 

2

265/13.09.2022

CCCDI-13-265

1

Admis

 

3

266/14.09.2022

CCCDI-14-266

1

Admis

 

4

269/20.09.2022

CCCDI-20-269

1

Admis

 

5

262/12.09.2022

CCCDI-12-262

3

Admis

 

6

268/20.09.2022

CCCDI-20-268

3

Admis

 

 


 

 

Prin OMCID nr. 21362/12.09.2022, pentru Comisia 1 selecția se va organiza pentru două poziții, iar calendarul organizării selecției se modifică potrivit Anexei 1, inclusiv data depunerii dosarelor de candidatură, care s-a prelungit până la data de 20 septembrie 2022.

 

pdf Ordinul MCID nr. 21362/12.09.2022 privind modificarea Ordinului Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21273/2022 privind organizarea selecției a doi membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare. - 13.09.2022 14:05

 

 

 

31.08.2022 16:11:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării demarează procesul de selecție a doi membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, organism consultativ, fără personalitate juridică. 

 

 

Cei doi membri care urmează să fie selectați vor face dovada că provin dintr-o universitate sau dintr-un institut de cercetare.

 

 

Selecția se face pentru cele două comisii permanente de specialitate aleColegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, după cum urmează:

1 poziție în cadrul Comisiei 1 - Bioeconomie şi ştiinţele vieţii;

1 poziție în cadrul Comisiei 3 - Ştiinţe sociale.

 

Condițiile generale și specifice privind selecția celor doi membri pentruColegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, documentele pentru dosarul de concurs, atribuțiile generale ale postului, precum și modelele de Scrisoare de intenție, declarații, CV, fișa de înscriere, se regăsesc în Anexa la Ordinul MCID nr. 385/06.08.2021privind aprobarea Metodologiei privind selecţia membrilor CCCDI al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările și completările ulterioare.

 

Dosarele se depun în format pdf. la adresa de e-mail secretariat.cccdi@research.gov.ro sau în format fizic la Registratura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 Mb; dosarele a căror dimensiune depășește limita de 6 Mb vor fi transmise prin we-transfer sau prin intermediul altor platforme similare, la adresa de e-mail indicată mai sus.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este 13 septembrie 2022.

 

Rezultatele procesului de selecție se afișează pe site-ul MCID, www.research.gov.ro.

 

  

Calendar

31 august 2022 – publicarea anunțului pe site-ul MCID privind procedura de selecție

13 septembrie 2022 – data limită de înscriere

14 septembrie 2022 – etapa I de selecție - analiza dosarelor

14 septembrie 2022 – publicarea rezultatelor etapei I

15 septembrie 2022 – data limită de depunere a contestațiilor

16 septembrie 2022 – analizarea contestațiilor

16 septembrie 2022 – publicarea rezultatelor analizei contestațiilor și a rezultatelor etapei I de selecție

20 septembrie 2022 – etapa a II-a, susținerea interviului cu candidații declarați „admis” la etapa I

21 septembrie 2022 - afișarea rezultatelor etapei a II-a

21 septembrie 2022 - afișarea rezultatelor finale în urma procedurii de selecție.

 

 

pdfOrdinul MCID nr.21273/31.08.2022 privind organizarea selecției a doi membri pentru CCCDI

pdfAnexa la OMCID nr.385/06.08.2021 - Metodologie de selecție a membrilor CCCDI

pdfOrdinul MCID nr.385/06.08.2021 privind aprobarea - Metodologiei privind selecția membrilor CCCDI

Modificat la: 2022-09-27 12:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție