MCID inițiază procesul de evaluare și selecție a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național in vederea actualizării listei aprobate prin hotărâre de guvern

 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 21208/2022 privind Metodologia de analiză și evaluare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național- IOSIN, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării inițiază procesul de evaluare a instalațiilor cuprinse in lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.786 /2014, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr.690 din 22.09.2014cu modificările și completările ulterioare.

 

 

CALENDARUL PROCESULUI DE EVALUARE

 

 

DATA

ACTIVITATEA

19.09–07.10.2022

pregătirea documentelor cu solicitarea evaluării IOSIN 

12-14.10.2022

depunerea documentelor cu solicitarea evaluării IOSIN 

17.10. – 04.11.2022

desfășurarea evaluării propriu-zise

09.11.2022

publicarea rezultatelor procesului de evaluare și ierarhizare IOSIN

10.11.2022

depunerea contestațiilor (in termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor)

16.11.2022

afișarea rezultatelor la contestații

18. 11.2022

publicarea rezultatelor finale de evaluare și ierarhizare IOSIN

 

 

Nota: Calendarul procesului de evaluare poate suferi modificări ce vor fi comunicate UCD interesate.

 

pdf1_omcid_21208_12-08-2022_evaluare-iosin-toate-semnaturile

pdfa1_omcid_21208_12-08-2022_evaluare-iosin-plus-anexe

pdfa2_omcid_21208_12-08-2022_evaluare-iosin-plus-anexe

pdfa3_omcid_21208_12-08-2022_evaluare-iosin-plus-anexe

pdfa4_omcid_21208_12-08-2022_evaluare-iosin-plus-anexe

pdfomci-677_2018_criterii-iosin

Modificat la: 2022-09-16 12:52:00
e-Cerere 544
e-Petiție