Cercetători în lumina reflectoarelor. Astăzi, cu și despre Victor Constantin Diculescu

 

Victor Constantin Diculescu, cercetător științific gradul I în cadrul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) din anul 2015, doctor în Biochimie-Tehnologie Biochimică din 2005, are ca domenii de expertiză dezvoltarea de biosenzori purtabili (wearables) pentru detecția de biomarker-i în fluide biologice; dispozitive bioanalitice pentru cuantificarea și identificarea acizilor nucleici;  biosenzori cu ADN și proteine pentru caracterizarea stresului oxidativ şi a modificărilor structurale și conformaționale ale biomoleculelor în urma interacţiilor cu compuși toxici sau pentru screening-ul de liganzi cu potențiale proprietăți farmaceutice.

 


În perioada 1999-2004, a urmat cursurile doctorale în cadrul Departamentului de Chimie a Facultății de Științe și Tehnologie a Universității din Coimbra, Portugalia, iar între 2005 și 2013, a beneficiat de burse post-doctorale în cadrul Laboratorului de Electroanaliză și Coroziune, Institutul Pedro Nunes, Coimbra.

 


Din 2011 până în 2015, a fost Profesor și Cercetător Auxiliar Invitat al Departamentului de Chimie, respectiv de Inginerie Mecanică al Facultății de Științe și Tehnologie a Universității din Coimbra. A revenit în România în anul 2015 pentru implementarea unui proiect POC (Programul Operațional Competitivitate) în Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor Acţiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii CD.

 

Printre realizările cercetătorului Victor Constantin Diculescu, se numără:

 

  • cercetător principal în 5 proiecte de cercetare internaționale și naționale care au atras fonduri cumulate de peste 2.5 milioane euro;
  • persoană cheie/ membru în echipe de cercetare a peste 10 proiecte de cercetare internaționale și naționale;
  • 84 de articole științifice cotate ISI;
  • 5 capitole de carte în edituri internaționale.

 

 

Detalii despre INCDFM găsiți pe https://infim.ro/.

Modificat la: 2022-09-21 09:39:00
e-Cerere 544
e-Petiție