Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de Hotărâre de Guvern privind Guvernanța Platformei de Cloud Guvernamental

 

 

 

NEW: MODIFICARE ORĂ - Întâlnire de dezbatere publică pe Proiect de Hotărâre de Guvern privind Guvernanța Platformei de Cloud Guvernamental - 28.09.2022 15:16

 

 

 

Evenimentul are loc în data de 29.09.2022, ora 17, în sala Amfiteatru, Parter, aflată la adresa Institutul Național de Statistică, Bd. Libertății nr. 16, București, în intervalul orar 17-19.

 

Platforma de Cloud Guvernamental este livrabilul fundamental al investițiilor în transformarea digitală a României din PNRR, care va reuni într-o singură arhitectură informatică, sigură și consolidată, administrația publică centrală și locală, un cadru completat cu beneficiile care provin din utilizarea unui cloud hibrid și implicarea mediului privat.

 

 

Cele mai importante aspecte ale proiectului de cloud guvernamental includ:

  • Stabilirea cadrului pentru sisteme informatice ale instituțiilor publice mai sigure și mai reziliente;
  • Creșterea eficienței cheltuirii banului public, fără a mai avea instituții publice care desfășoară achiziții separate de sisteme informatice, dacă serviciile aferente vor putea fi furnizate prin cloud-ul guvernamental;
  • Transparență și responsabilitate - jurnalizare, audit, notificări, respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenești;
  • Posibilitatea de a interconecta mai ușor instituțiile publice, reducând drumurile cetățenilor la ghișee și birocrația, pe principiul “o singură dată” — statul cere o singură dată cetățeanului o informație / un document.

 

Prin proiectul de hotărâre privind guvernanța Platformei de Cloud Guvernamental, pus în consultare publică, MCID stabilește standarde, reguli și obligații necesare activităților operaționale, procedurale și tehnice de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud.

 

 

Întâlnirea de dezbatere publică va include următoarea agendă:

□ Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

□ Prezentarea verbală de către cetățenii interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

□ Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menționarea termenelor aferente)

 

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consultare@research.gov.ro  (sau) utilizând formularul de la https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala, sau direct la sediul instituției Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, persoana de contact Mădălina Dumitrescu, telefon: 021 303 33 01 interior 241. De asemenea, sunt rugate să completeze formularul privind prelucrarea datelor cu caracter personal publicată tot la link-ul de mai sus.

 

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului și Proiectul de Hotărâre de Guvern care pot fi consultate la: https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala

 

De asemenea, proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratură/biroul de relații cu publicul al instituției din Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în intervalul orar 8-16.30.

 

Menționăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 30.09.2022:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet la https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: consultare@research.gov.ro
  • prin poștă, Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București
  • la sediul instituției, la registratură Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, 8-16.30.

 

Materialele transmise vor purta mențiunea "Propuneri privind Proiect de Hotărâre de Guvern privind Guvernanța Platformei de Cloud Guvernamental.

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet la https://www.research.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala   

 

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 021 303 33 01 interior 241, e-mail: consultare@research.gov.ro,  persoană de contact: Mădălina Dumitrescu.


 

pdfFormular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

pdfRegulament desfasurare dezbatere publica PHG Guvernanta Cloud

pdfSolicitare consimtamant dezbatre publica PHG Guvernanta Cloud

Modificat la: 2022-09-26 16:40:00
e-Cerere 544
e-Petiție