Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 a fost aprobat

 

 

Executivul a aprobat în ședința de astăzi Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), elaborat și administrat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), principalul instrument de implementare a Strategiei Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI).

 

PNCDI IV este multianual, asigurând transparent și predictibil finanțarea sistemului național de CDI, în scopul modernizării, consolidării excelenței și creșterii relevanței acestuia pentru economie și societate.

 

Planul este structurat pe 10 programe de cercetare, inovare și digitalizare: idei; resurse umane; organizații de cercetare performante, nucleu, infrastructuri de cercetare, provocări, parteneriate pentru inovare; cooperare europeană și internațională; cercetare în domenii de interes strategic; știință și societate și urmărește crearea premiselor pentru asigurarea cadrului pentru investiții în CDI și încurajarea parteneriatelor între actorii publici și cei privați pentru transferarea rezultatelor cercetării către piață.

 

“Este un plan de 60 de miliarde de lei pentru perioada 2022-2027, cu închiderea programelor până în orizontul 2030. Este primul plan naţional care integrează toate instrumentele de finanţare pentru cercetarea românească şi a fost o luptă să agreăm această formă cu toate organizațiile de cercetare, cu toţi actorii implicaţi. Şi Comisia Europeană ne-a spus: aveţi minţi strălucite, dar faceţi mult prea multă cercetare fundamentală, care nu se traduce în rezultate concrete pentru economie. Iată, prin acest plan naţional avem un accent în plus pentru transferul tehnologic şi pentru stimularea parteneriatelor între institute naţionale de cercetare, între organizaţiile de cercetare şi mediul privat românesc, de asemenea pentru stimularea parteneriatelor internaţionale prin care entităţile de cercetare româneşti pot accesa fonduri disponibile prin programele Orizont Europa.  Programul încurajează păstrarea talentului românesc în cercetare în România, dar şi întoarcerea cercetătorilor plecaţi în străinătate din România, dar şi atragerea cercetătorilor străini. 

 

Am spus de la bun început: decât puţin pentru toată lumea să nu se supere nimeni, mai bune mai mult pentru cei care merită. Şi asta facem prin acest plan naţional, este o premieră: o alocare mai mare vor primi institutele de cercetare care performează, care livrează”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

 

PNCDI IV este  structurat pe câteva obiective majore, printre care:

  • Stimularea excelenței in cercetarea fundamentală și la frontieră.
  • Atragerea cercetătorilor de excepție (doctoranzi, postdoctoranzi, tineri cercetători) către sistemul național de cercetare, formarea unor generații preocupate de mediul științific european și internațional, și premierea performanței individuale în cercetare.
  • Realizarea de proiecte comune de cercetare - inovare, bazate pe parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul public/privat CDI.
  • Sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI, precum și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare.
  • Dezvoltarea dialogului dintre știință și societate, prin deschiderea sistemului de cercetare și inovare către cetățeni.

 

 

Bugetul PNCDI IV poate fi de maxim 60 de miliarde lei şi se asigură din sume de la bugetul de stat, cu încadrare în limitele aprobate prin legile anuale ale bugetului de stat pentru perioada 2022 - 2030, din fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor în proiecte, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare.

 

Modificat la: 2022-09-30 16:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție